Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Professionals

Uw partner in detachering

Project
Wij bieden volledig begeleiding tijdens het traject naar de opdrachtgever. Tijdens het project behouden wij regelmatig contact en is er altijd even tijd voor een evaluatie. Wanneer het project afloopt gaan wij, in overleg met u, op zoek naar een nieuwe opdracht.

Match
De kracht zit in de snelheid van het aanbieden van een professional bij de opdrachtgever. Wij bieden alleen aan als het cv en motivatie 100% aansluit bij de vraag van de opdrachtgever. Wanneer dit namelijk niet het geval is, komt het cv niet door de selectie heen. Wordt u door meerdere detacheringsbureaus aangeboden bij de opdrachtgever, dan zullen wij u niet vertegenwoordigen. Uw cv zal dan uit onze database worden verwijderd. Referenties die u opgeeft worden pas gebeld na uw toestemming en na het intakegesprek bij de opdrachtgever.

Tips
• Vermeld duidelijk de punten waar de opdrachtgever om vraagt in het cv en de motivatie.
• Opdrachtgever neemt alleen documenten aan die enkel bestaan uit platte tekst. Dit houdt in geen logo’s of tekstblokken. Let wel: dit is een harde eis. Wanneer een document hier niet aan voldoet komt het niet door de selectie heen.
• Vermeld altijd het vacaturenummer, uurtarief (indicatief) en beschikbaarheid.

voorbeeld_cv

Reageren?
Een interessante vacature gezien die aansluit bij uw competenties? Dan ontvangen wij graag uw cv en motivatie. Deze kunt u toezenden aan: john@hercor.nl
Wilt u werken via payroll dan kan dat, geef bij het aanmelden op onze website uw bruto salaris (indicatie).