Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Technisch Projectleider IT – Amsterdam en thuis

Uw partner in detachering

Technisch Projectleider IT – Amsterdam en thuis

Vacature ID: #9957
ICT  

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider IT

Startdatum: 17-6-24
Einddatum: 31-12-25
Uren per week: 24 gemiddeld
Intake datum: 30-5 in Amsterdam ZO
Aanvraag sluit op 28-5-om 10:00 uur
Beschikbaar maandag en/of donderdag op locatie (kantoor ).
 
 
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. zin is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.
 
Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zin. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken:
•   we adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket;
•   we zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;
•   we bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg;
•   we bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;
•   we voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen;
•   we beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg.
 
Binnen het programma KIK-V wordt ernaar gestreefd nieuwe uitvragen van gegevens beter op elkaar af te stemmen en bestaande kwaliteitsinformatie opnieuw te gebruiken. Zo hoeven zorgaanbieders niet steeds dezelfde informatie aan te leveren aan verschillende landelijke ketenpartijen. Ze krijgen inzicht in welke partijen informatie uitvragen, waarom ze dat doen en wanneer. Hierdoor verbetert de (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en zorgen de uitvragen voor minder administratieve lasten. Over de verbetering van de gegevensuitwisseling hebben de zeven ketenpartijen in januari 2021 een convenant gesloten.
 
Je wordt onderdeel van het team Beheer KIK-V, dat is een team binnen het programma KIK-V. Het team bestaat momenteel uit vijf medewerkers en werkt nauw samen met de andere teams binnen het programma (o.a. Afspraken, Data & Techniek). Beheer houdt zich primair bezig met het publiceren en beheren van de, door het programma ontwikkelde, KIK-V producten (d.w.z.
Ontologie, Uitwisselprofielen en Afspraken set) en (door)ontwikkeling van faciliterende platformen. Het programma KIK-V heeft een dynamisch (ontwikkelend) karakter, waarbij Beheer KIK-V voorziet in de nodige structuur en stabiliteit omtrent de ontwikkelde en in beheer genomen KIK-V producten.
 
Het eerste traject (heden tot september 2024) richt zich op het toevoegen van parameterfunctionaliteit aan de SPARQL’s via SHACL’s, die worden uitgebracht en verspreid door het Programma KIK-V via het Nuts-netwerk. Deze aanpassing heeft onder andere invloed op drie platformen die een rol spelen in het gedecentraliseerde netwerk voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en afnemers (de KIK-Starter, het Credentialsplatform en de Datastations as a Service). Ook heeft het directe impact op de SPARQL’s, de bestaande beheerdocumentatie, testsets en frameworks. In dit traject kun je voortbouwen op eerder uitgevoerde verkenningen en planningen. Ook is het nodig om actief samen te werken met beschikbare experts, waaronder Enterprise Architects en Full-stack developers, evenals diverse interne en externe teams/ leveranciers, zoals team Afspraken, team Implementatie en team Data & Techniek (intern) en de DaaS-leveranciers (extern).
 
Het tweede traject (van september 2024 tot kwartaal 2, 2025) richt zich op het verkennen en toevoegen van dispatch-functionaliteit aan onder andere de datastations (DaaS). Tijdens deze mogelijke wijzigingen spelen ook andere onderwerpen een belangrijke rol, zoals het toevoegen van een DCAT (Data Catalog Vocabulary), het verder incorporeren van LinkedData-principes en het herinrichten van de huidige distributie van Verifiable Credentials (voor governance) via het Nuts- netwerk. Parallel aan deze reeds gedefinieerde trajecten zullen er tevens andere kleinschaligere projecten geïnitieerd worden die geleidt dienen te worden.
 
Kortom, in jouw rol als Technisch Projectleider IT bij KIK-V stuur je actief op meerdere projecten van A tot Z. Je zorgt voor het betrekken en coördineren van verschillende stakeholders en bent actief betrokken bij het opstellen van de technische vervolgstappen. Op deze manier draag je bij aan de volgende stap in het realiseren van een geoptimaliseerd vraag-en-antwoordspel in de intramurale ouderenzorg (Wlz-domein).
 
        Functie eisen : de vragen puntsgewijs beantwoorden
Afgeronde HBO/ WO-opleiding, met een achtergrond in de (bedrijfskunde) informatica;
Minimaal 3 jaren aantoonbare werkervaring als Technisch Projectleider IT, zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
Minimaal 3 jaren aantoonbare werkervaring in technisch complexe IT-omgevingen;
Aantoonbare (minimaal 3 projecten) kennis van methodieken PRINCE 2 en Agile/ Scrum.
 
Flexibel, communicatief, analytisch, kwaliteitsgerichtheid en samenwerken;
Ervaring met software-ontwikkeltrajecten;
Ervaring met Semantic Web Stack-componenten;
Ervaring met decentrale vertrouwensnetwerken;
Ervaring met het uitvoeren van projecten onder architectuur;
Beschikt over sturende en coachende vaardigheden;
 
De kandidaat heeft 4 a 5 jaar ervaring als Technisch Projectleider IT. Dit moet blijken uit CV en motivatiebrief.
 
 
De kandidaat heeft 4 a 5 jaar -ervaring  in technisch complexe IT-omgevingen.
Dit moet blijken uit CV en motivatiebrief.
 
Geef aan hoeveel projecten aangeboden de kandidaat ervaring heeft met methodieken PRINCE 2 en Agile / Scrum. Dit moet blijken uit CV en motivatiebrief.

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:
– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;
– Motivatie;
– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);
– Uurtarief (indicatie);
– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;
– Onder vermelding van vacaturenummer: 13051
(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).
U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.
HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren