Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Technisch Cloud strateeg – ‘s-Gravenhage

Uw partner in detachering

Technisch Cloud strateeg – ‘s-Gravenhage

Vacature ID: #9147
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Technisch Cloud strateeg


Startdatum: 1-1-2022

Einddatum: 31-3-2022

Uren per week: 32

Locatie: Den Haag

Optie: ja, in overleg telkens 3 maanden tot max 36 maanden

Intake: 14-12- tussen 11 en 14:00 uur

Aanvraag sluit op 6-12-om 10:00

Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.


Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van VNG Realisatie, en op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Common Ground is ook de paraplu waaronder veel innovatie valt vanuit de gemeenten, haar ketenpartners en haar leveranciers.

Het basisteam Proberen bestaat uit diverse teams, waaronder Team Core. Dit team is voor Common Ground verantwoordelijk voor de technische basiscomponenten waarmee de visie van Common Ground bij gemeenten gerealiseerd kan worden: NLx, de componenten catalogus, Haven en developer.overheid.nl. Binnen Team core werken ontwikkelaars, product owners, scrum masters samen met de stakeholders (Gemeenten, overheden en marktpartijnen) aan de vernieuwing van de ICT van Nederlandse gemeenten. We werken nauw samen met onze stakeholders waarbij we de belangen gezamenlijk afwegen, wat resulteert in een roadmap waarin iedereen zich herkent.

Het basisteam Maken bestaat uit diverse teams, waaronder het expertisecentrum Architectuur en Team Ontwikkeling. Hier is de kennis verzameld over informatie- en bedrijfsarchitectuur en standaarden op het gebied van informatievoorziening in het gemeentelijk domein. Onder meer architecten, informatieanalisten, API-specialisten en ontwikkelaars faciliteren, ondersteunen, begeleiden, promoten en borgen de ontwikkeling en gebruik van architectuur en standaarden.


De technisch cloud strateeg is o.a. de product owner van Haven en bevindt zich op het snijvlak tussen het basisteam Proberen en basisteam Maken in team Haven (in eerste instantie) waarbij je samen met de managers van beide basisteams, de CTO van VNG en de collega’s van team Haven de strategie bedenkt, uitvoert, aanpast en aanstuurt.


Opdracht informatie :

Je gebruikt grote technische kennis op het gebied van cloud technologie, met name Kubernetes, als basis om samen met je collega’s van team Haven de Haven principes door te ontwikkelen door gebruik te maken van internationale standaarden en best practises. Dit betekent dus dat je ook stories oppakt en code schrijft.


Je gebruikt als product owner je strategisch inzicht om samen met team Haven, de basisteam managers, de afdeling standaardisatie, het college van dienstverlening, de taskfoce ‘Samen Organiseren’ en uiteraard publieke en private stakeholders de Haven principes tot standaard te verheffen. Je begeleidt dit proces inhoudelijk en helpt alle betrokkenen bij het maken van de logische keuzes welke door jou zijn voorbereid.


Een typische dag bevat dus een grote diversiteit aan activiteiten, bijvoorbeeld een meeting met het MT van VNG-R over de standaardisering van Haven wordt gevolgd door het oppakken van een userstory voor een bepaalde add-on, geschreven in GoLang, waarmee een gebruiker heel eenvoudig een bepaalde applicatie kan deployen op zijn Haven cluster.


Als product owner het standaardisatie proces van Haven begeleiden;

Haven doorontwikkelen o.b.v. ervaringen en feedback van stakeholders;

Zorgdragen voor een open dialoog en goede samenwerking tussen interne en externe stakeholders teneinde een brede adoptie van de Haven standaard bij belanghebbende partijen te bereiken;

Aansturen en ontwikkelen van Open Source software componenten in de lijn van de Common Ground principes;

Participeren in de Agile werkwijze;

Documenteren van de geproduceerde software / standaard / besluitvormingsproces;

Gesprekspartner voor interne en externe stakeholders op het gebied van security, (cloud)hosting en informatiebeveiliging.

Aanvraag eisen :


Minimaal 7 jaar WO-werk- en denkniveau, op basis van opleiding of ervaring op het terrein van computerscience of aanverwant.


Minimaal 3 jaar ervaring in het aansturen van technische ontwikkelteams als product

owner.Minimaal 3 jaar ervaring in het organiseren van de samenwerking tussen publieke-

en private organisaties bij de uitvoering van ICT projecten.(benoem voorbeelden in motivatiebrief)

Minimaal 3 jaar ervaring in het geven van technische en conceptuele toelichting op informatiekundige vernieuwingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering in verschillende

gremia en voor verschillende doelgroepen.

Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van privacy en beveiligingsrichtlijnen voor het

ontsluiten van data.

Minimaal 3 jaar werkervaring in het zelfstandig automatiseren, opzetten en beheren

van Kubernetes clusters in een productieomgeving.

De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met Go. Geef een voorbeeld.

De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met CI/CD. Geef een voorbeeld.

De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met CLI tooling zoals Bash scripting en Git. Geef een voorbeeld.

De kandidaat heeft aantoonbare kennis (via CV, motivatiebrief of publieke code publicatie) met het verdiepen in Haven. Geef een voorbeeld

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 22112

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren