Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Teamleider facilitair – Utrecht

Uw partner in detachering

Teamleider facilitair – Utrecht

Vacature ID: #8846
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Teamleider facilitair


Startdatum: 14-2021

Einddatum: 31-3-2022

Uren per week: 40

Locatie: Utrecht ( thuis werken mits de PU anders beslist )

Optie: ja, 2x 6 maanden

Intake datum: 17-3 ( onder voorbehoud )


Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.


Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren.


Wat ga je doen?

Als interim teamleider facilitair is elke dag anders: regelmatig verandert er iets waardoor zaken weer net iets anders georganiseerd moeten worden. Jij bent eindverantwoordelijk voor de gehele facilitaire organisatie. Hierbij kun je denken aan het beheer en onderhoud van de provinciale kantoorpanden, huurderszaken en zaken zoals veiligheid, schoonmaak, en catering. Ook enkele grotere projecten op het gebied van verduurzaming en huisvesting spelen een grote rol in jouw werkzaamheden. Een erg mooie uitdaging die jij natuurlijk niet uit de weg gaat!


In de rol van interim teamleider facilitair maak je onderdeel uit van het managementteam van het domein Bedrijfsvoering. Binnen het team geef je direct leiding aan de coördinatoren van de clusters soft services, hard services en het servicecentrum, als ook aan een kleine facilitaire staf die gezamenlijk het MT van Facilitair vormen.


Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bewaart het overzicht en schakelt dagelijks met verschillende stakeholders wanneer de situatie daarom vraagt. Steeds met als doel het elke dag nóg beter te doen. De dagelijkse aansturing van het team Facilitair verloopt via de coördinatoren. Belangrijk is de helicopterview over het team te houden zonder de feeling met alle teamleden te verliezen alsook de verbinding tussen Facilitair en andere afdelingen zoals Financiën en Inkoop te versterken.


Naast de dagelijkse gang van zaken binnen het team Facilitair is sprake van een specifieke ontwikkelopdracht om de toekomstige koers van het team én Bedrijfsvoering te bepalen en gestalte te geven. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn onder meer:

• er is sprake van een toenemende vraag naar strategisch advies op het terrein van vastgoed/huisvesting, servicemanagement en duurzaamheid

• het team Facilitair bestaat uit meerdere aandachtsgebieden, waarbij de onderlinge verbinding versterkt kan worden. Uiteraard met als doel meer toegevoegde waarde bieden voor de gehele provinciale organisatie en andere gebruikers van onze faciliteiten. Oftewel een visie op een toekomstvast team

• het verbeteren van sturing en beheersing met betrekking tot contract-/leveranciersmanagement, de financiële huishouding en asset management, oftewel meer grip op de bedrijfsvoering

• het maken van o.a. een meerjareninvesteringsplanning (MIP)

• en het versterken van de teamgeest en verhogen van het werkplezier!

Aanvraag eisen : een voorbeeld krijg je van HerCor BV voor het invullen van de eis en shortlist vragen

Eis 3 a. Benoem in uw CV (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortlistcriteria). En benoem in het CV , uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. Dit is voor de PU verifieerbaar in uw CV. Voldoet aan de eis= ja


Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde Wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Facilitair management, European Master Facility, Real Estate Management of vergelijkbaar Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd. Voldoet = ja


Eis 5 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent met ja of nee


Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar relevante en aantoonbare werkervaring als facilitair eindverantwoordelijke, bij voorkeur binnen de overheid Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd. Voldoet=ja


Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten en opzetten van een facilitaire organisatie met de bijbehorende (werk)processen en procedures. Voldoet= ja


Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het aansturen van een team en met de bijbehorende ontwikkel- en verandervraagstukken. Voldoet= ja


Eis 9 De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met het maken van een meer jaren investeringsplanning (MIP) voldoet = ja


Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat beschikt over een afgeronde Wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Facilitair management, European Master Facility, Real Estate Management of vergelijkbaar Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• Afgeronde Wo-opleiding op het gebied van Facilitair management, European Master Facility, Real Estate Management of vergelijkbaar (100 Punten)

• Afgeronde Wo-opleiding (50 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar relevante werkervaring als facilitair eindverantwoordelijke (bij voorkeur binnen de overheid) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 8 jaar ervaring waarvan 5 of meer jaar binnen de overheid (100 Punten)

• 8 jaar ervaring waarvan 3 – 5 jaar binnen de overheid (50 Punten)

• 8 jaar ervaring waarvan 0 – 3 jaar binnen de overheid (25 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten en opzetten van een facilitaire organisatie met de bijbehorende (werk)processen en procedures

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 5 jaar (100 Punten)

• 3 tot 5 jaar (50 Punten)


Aanvraag sluit op 2-3-om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 18021

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren