Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Senior Marketing en Communicatie – ‘s-Gravenhage

Uw partner in detachering

Senior Marketing en Communicatie – ‘s-Gravenhage

Vacature ID: #8938
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Senior Marketing en Communicatie


Startdatum: 1—5-2021

Einddatum: 31-12-2021

Uren per week: 16- 24

Optie: ja, in overleg

Locatie: Den Haag

Aanvraag sluit op 12-5 om 10:00


De VNG representeert de 355 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

1.1 Over het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) werkt sinds 2019 in opdracht van de stuurgroep Zorg voor de Jeugd. Het doel van het programma Zorg voor de Jeugd is om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het OZJ ondersteunt partijen in de 42 jeugdregio’s om tot een systematisch leer- en verbeterproces te komen en bouwt daarmee aan een lerend jeugdstelsel. Dit doet het OZJ door te signaleren, te stimuleren, te bemiddelen en te ontwikkelen.

Het OZJ is ingericht als transformatieplatform en bestaat uit ongeveer 70 mensen. Dit zijn landelijk ambassadeurs en hun aanjager/projectcoördinatoren, regio-ambassadeurs vanuit drie perspectieven (aanbieders/professionals, cliënten en gemeenten), ontwikkelaars/projectleiders, adviseurs/bemiddelaars van het subteam Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek en een coördinatieteam. De doelen van het OZJ zijn vervat in vijf veranderopgaven:

1. Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt

2. Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel

3. Contracteren vanuit de bedoeling

4. Oppakken en leren van complexe casuïstiek

5. Ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijden

6. We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn.

In de dagelijkse samenwerking tussen OZJ en alle partijen in en om de jeugdhulp en professionals gebeuren veel goede en mooie dingen. De leermomenten en successen willen we goed zichtbaar maken als collectieve verbetering. Het OZJ bevindt zich in de eindfase en richt zich op het overdraagbaar, zichtbaar en vindbaar maken van producten en kennis. Daarbij is oog voor de hogere doelen (veranderopgaven) die verder strekken dan de looptijd van het programma en de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen het OZJ.

Als Senior adviseur Marketing en Communicatie ben je verantwoordelijk voor effectieve verbinding met alle (landelijk en regionaal) betrokken partijen, professionals en media. Hierbij gaat het niet alleen om het instrument communicatie, maar nadrukkelijk ook om product en distributie. Zo ontstaat er een vliegwiel effect van de geleerde lessen en kennis, waar iedereen in het land gebruik van kan maken. Jouw rol is het strategisch neerzetten van de marketing voor het gehele OZJ en de aansturing van de communicatiemedewerker(s). Je verzorgt tevens de afstemming met VWS, waar de communicatie voor het bredere programma Zorg voor de Jeugd is belegd.

Je bouwt voort op reeds opgestelde (deel)strategie(en) en een uitgevoerd intern communicatie-onderzoek.

Het OZJ is op zoek naar een zeer ervaren strategisch marketingspecialist die sturing geeft aan een meer effectieve marketing vanuit het OZJ en vanuit zijn/haar expertise bijdraagt aan de vier genoemde veranderopgaven en de borgingsstrategie.

De functie is gepositioneerd binnen het coördinatieteam van het OZJ. Je werkt vooral nauw samen met de programmamanager, de netwerkcoördinator en de strategisch procesregisseur.


Implementeren van de marketingstrategie, deelstrategieën en deelplannen, gericht op een lerende beweging in het jeugddomein en in aansluiting op de borgingsstrategie

Projectmanagement over de totale marketinginzet

Advisering m.b.t. tot alle mogelijke marketing- en communicatievraagstukken

Aansturing van de communicatiemedewerker binnen het OZJ

Afstemming met VWS / programmasecretariaat Zorg voor de Jeugd.

Activiteiten en producten van het OZJ zijn effectief en duurzaam zichtbaar en vindbaar gemaakt voor alle relevante stakeholders, met nadruk op de jeugdregio’s. De communicatie is binnen budget uitgevoerd. De communicatie heeft de lerende beweging in het jeugddomein ondersteund. De landelijke ambassadeurs van het OZJ voelen zich adequaat ondersteund in de marketing rond de veranderopgaven. De communicatiemedewerker is effectief aangestuurd en in staat gesteld om vanuit de opgestelde strategieën activiteiten uit te voeren. De samenwerking met VWS / programmasecretariaat Zorg voor de Jeugd is effectief vormgegeven.

Aanvraag eisen :

Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau (WO-diploma)

Minimaal 10 jaar ervaring in het aansturen van medewerkers op het gebied van marketing en communicatie.

Minimaal 2 jaar ervaring als eindverantwoordelijke voor marketing in zijn volle breedte in een complexe profit-omgeving.

Minimaal 3 jaar ervaring als strategy director bij een landelijk reclamebureau.

Minimaal 3 jaar ervaring als onderzoeker m.b.t. marketing-onderzoek.


1. Aantoonbare ervaring met lokale/regionale strategische communicatieplanning in meerdere jeugdregio’s

1 jeugdregio = 30 punten


2 jeugdregio’s = 70 punten


3 of meer jeugdregio’s = 100 punten2. Aantoonbare in staat om snel communicatieplannen tot uitvoering te brengen, aan te tonen door ervaring met kortlopende (interim)opdrachten.

1 opdracht = 30 punten


2-5 opdrachten = 70 punten


5 of meer opdrachten = 100 punten3. Aantoonbare ervaring met overheidscommunicatie, zowel op departementaal als gemeentelijk niveau. Beperkte ervaring (1 type organisatie) = 40 punten


Ruime ervaring (2 of meer type organisaties) = 100 punten4. Aantoonbare ervaring als hoofdredacteur van blad of krant, voor professionals of personeel. Daaraan gekoppeld zeer vaardige pen tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld colums en/of e-books Tussen 1 en 2 jaar = 30 punten

Tussen 2 en 3 jaar = 70 punten


Meer dan 3 jaar = 100 puntenAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 29042

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren