Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Senior Financieel adviseur AO/IC – Leiden

Uw partner in detachering

Senior Financieel adviseur AO/IC – Leiden

Vacature ID: #8940
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Senior Financieel adviseur AO/IC


Startdatum: 14-6-2021

Einddatum: 14-10-2021

Uren per week: 32

Optie: ja, 4 maanden en in overleg 8 maanden en 3 jaar

Locatie: Leiden

Aanvraag sluit op 1005 om 10:00


Sp71 is en shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Wij bieden de organisaties ondersteuning bij zowel advisering en beleidsvorming, als bij uitvoerende taken op de volgende terreinen: ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken en de stafeenheid Intern Bedrijfsvoering en Control. Er werken ongeveer 300 medewerker bij Sp71.


Team AO/IC

Voor he Team AO/IC zijn wij op zoek naar een financieel adviseur AO/IC (senior). Het betreft de tijdelijke vervanging van een medewerkster, die met zwangerschaps-/bevallingsverlof gaat.


Team AO/IC is een energiek, professioneel en hecht team. Je komt te werken in een dynamische werkomgeving en hebt afwisselende werkzaamheden. Binnen het team heerst een informele werksfeer, tegelijkertijd is er aandacht voor een professionele werkwijze. Vanuit een onafhankelijke positie geeft het team advies aan he management om de administratieve organisatie en interne beheersing te versterken, om zodoende getrouwheids- en rechtmatigheidsrisico te mitigeren. In toenemende mate maakt het team gebruik van data-analyse bij de controles. Bij het uitvoeren van de verbijzonderde interne controles voert het team regelmatig vaktechnisch overleg ‘on the job’. Het team maakt onderdeel uit van de service-eenheid Financiën binnen Sp71.


Op dit moment is volledig thuiswerken voor ons de norm. Zodra we weer naar kantoor mogen is het Tweelinghuis in Leiden je standplaats, maar zul je ook geregeld te vinden zijn op de locaties van de gemeenten waar wij voor werken.


Wat zijn de werkzaamheden?

In het kort: het uitvoeren van verbijzonderde interne controles voor vier gemeenten plus twee samenwerkingsverbanden in de Leidse regio. Dit doe je als lid van het team AO/IC van 6 medewerkers, onder leiding van een teammanager. Je werkt actief mee aan de uitvoering van opdrachten en draagt zorg voor een professionele en zorgvuldige uitvoering van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden en de verslaglegging hierover. Het is een afwisselende functie waarbij je zelfstandig controles uitvoert voor verschillende gemeenten in de Leidse Regio, het samenwerkingsorgaan en ook voor Sp71 zelf.

• Je voert zelfstandig verbijzonderde interne controles uit op diverse deelgebieden van de partnerorganisaties (gericht op getrouwheid en rechtmatigheid).

• Je draagt zorg voor het opstellen van interne controle plannen en het werkprogramma dat op basis van een risicoanalyse tot stand is gekomen.

• Op basis van het werkprogramma voer je de controlewerkzaamheden uit en legt bevindingen vast in een controlememorandum;

• Je toetst de uitvoering van het beleid, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie, brengt

hierover verslag uit en doet aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering (interne beheersmaatregelen);

• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van AO/IC;

• Je stelt (AO/IB) procesbeschrijvingen op;

• Je onderhoudt contact met de klantorganisaties over de verbijzonderde interne controle werkzaamheden en eventuele gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Je onderhoudt het netwerk met andere opdrachtgevers en de externe accountant en verzorgt op proactieve wijze de communicatie in het netwerk.

• Je bent een zelfstandige en proactieve collega die vanuit financiële en controle deskundigheid klantgericht kan adviseren. Je bent in staat makkelijk contacten aan te gaan en je analyses monden uit in een goed advies. Je bent sensitief maar kunt tegelijkertijd je rug recht houden.


Aanvraag eisen :

Relevante opleiding afgerond op WO niveau, bijvoorbeeld Accountancy

Minimaal 5 jaar werkervaring op het terrein van AO/ IC, met name controle ervaring, het uitvoeren van financial audits (getrouwheid en rechtmatigheid) en het opstellen van (AO/IB) procesbeschrijvingen

Aantoonbare kennis en ervaring met de controle van gemeentelijke processen en financiënInschrijver dient een CV te overleggen van maximaal drie (3) pagina’s en een motivatiebrief van maximaal één (1) pagina. waarin de opleiding(en) en werkervaring van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst wenst in deze documenten in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:

• De inhoudelijke werkervaring op AO/ IC gebied, met name het uitvoeren van financial audits (getrouwheid

en rechtmatig) en verbijzonderde interne controles bij gemeenten.

• De mate van kennis van gemeentelijke processen en financiën.

• De mate van zelfstandigheid.

• Je kunt je schriftelijk goed uitdrukken: je bent helder en tactvol.

• Ervaring in de externe controlepraktijk bij een middelgroot tot groot accountantskantoor is een pré.

• De datum dat de kandidaat beschikbaar is (graag in het CV vermelden)


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 2904

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren