Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Projectleider Sturings Informatie jeugdzorg – Zwolle

Uw partner in detachering

Projectleider Sturings Informatie jeugdzorg – Zwolle

Vacature ID: #9344
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Sturings Informatie jeugdzorg


Startdatum: 20-6-2022

Einddatum: 20-11-2022

Uren per week: 36

Optie: ja, in overleg

Locatie: Zwolle

Aanvraag sluit op 19-5 om 13:00


In Zwolle hebben we één toegankelijk loket, waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over zorg of ondersteuning: het Sociaal Wijk Team (SWT). Een afdeling die de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uitvoert.


Het verkrijgen van inzicht in de inzet en uitgaven van jeugdzorg door het ontwikkelen van een dashboard met sturingsinformatie voor de specialistische jeugdzorg. Daarin worden de strategische doelstellingen op basis van meetbare indicatoren gemonitord. Deze worden gebruikt om ervan te leren en te transformeren in dialoog met de ambtelijke organisatie (SWT, MO en Concern Control/ Financiën), het management (directie SWT) en de portefeuillehouder Jeugd.


In verband met zwangerschapsverlof is gemeente Zwolle op zoek naar een ervaren projectleider die tijdelijk het project Jeugd Sturingsinformatie kan voortzetten en in goede banen leiden. In januari 2022 is het project Jeugd Sturingsinformatie gestart naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport Verbetering Sturingsinformatie Jeugdzorg. Op advies van het kernteam en de interne driehoek Jeugd zou de projectleider het volgende moeten doen:

Aansturen ontwikkelproces kernteam Sturingsinformatie jeugd. Dit kernteam wordt toegerust met uren om de ingezette richting verder uit te werken: vanuit een nulmeting komen tot kwartaalrapportages intern, en sturingsopties volgend kwartaal op basis van deze rapportage.

Uitwerken van de geïnventariseerde informatiebehoefte intern en extern in een te ontwikkelen Power BI dashboard, deze koppelen aan besparingsopgaven en doelen, en meten op sleutel-indicatoren.

Informatie beschikbaar stellen in dashboard (one single point of truth) op toegankelijke wijze en voor verschillende gebruikers. Samen optrekken met de afdeling Informatievoorziening (IV) bij het creëren van de juiste sturingsinformatie door deelname aan het Rocket Project in het kader van het programma Datagedreven werken. Denk bijvoorbeeld aan toewijzingen, declaraties, verzilvering van budget, in-en uitstroom, wachttijden zowel voor het jeugdstelsel als op niveau van zorgaanbieder. Breng de ontwikkeling in beeld en geef daar duiding aan. Ervaring met Power BI is hierbij een pré.

Opzetten, inrichten, beheren en doorontwikkelen van driehoeksoverleggen (intern en extern). Geleerde lessen uit ontwikkelcycli vertalen naar beleid, uitvoering en andersom. Relatiemanagement (beleid) faciliteren om in driehoeksgesprekken met zorgaanbieders sturingsinformatie in te zetten om de hervorming te beïnvloeden.

Exploreren en implementeren samenwerking in lokale en regionale transformatie: driehoeksgesprekken en sturingsinformatie afstemmen met contractmanagement RSJ, op basis van Zwolse visie.

Bijdragen aan administratieve basis op orde bij SWT backoffice en professionals om bovenstaande vorm te kunnen geven.

Afstemmen met NTSD over aanbevelingen t.a.v. cultuurverandering en wendbaarheid. Durf keuzes te maken vanuit hoofddoelen; niet alles tegelijk.

Teamcaptain van ontwikkelteam sturingsinformatie Jeugd

Verbinden en inspireren van afdelingen SWT, MO en Financiën/ Concern Control op onderwerp Jeugd

Iemand met inzicht en overzicht in de financiering van jeugdhulp en dit ook kan verbinden aan de inhoud en processen (en andersom).

Iemand die alle kikkers in de kruiwagen kan houden, focus aanbrengt, knopen kan doorhakken, resultaten wil zien en stressbestendig is.

Functie eisen :

HBO Opleiding

Ervaring met Power-BI en/ of het kunnen vertalen van gebruikersbehoeften naar sturingsinformatie voor jeugdzorg is een pré.

Kandidaat heeft ervaring in een gemeentelijke/ ambtelijke omgeving.

Kandidaat heeft ervaring met Projectmanagent.

Kandidaat heeft ervaring met ICT implementaties.

Kandidaat heeft ervaring met Jeugdzorg.= 5 puntenAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 9051

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren