Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Projectleider Informatievoorziening – Utrecht

Uw partner in detachering

Projectleider Informatievoorziening – Utrecht

Vacature ID: #9149
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Informatievoorziening


Startdatum: 6-1-2022

Einddatum: 5-1-2023

Uren per week: 36

Locatie: Utrecht

Optie: ja, 2x 12 maanden

Aanvraag sluit op 3-12-om 10:00 uur


Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.


Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.


Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. Je gaat werken vanuit het cluster Projectenbureau (PBI).


De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domeinen zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en doorontwikkelen. I&A verzorgt de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

• Business informatiemanagement

• Procesanalyse en -ontwerp

• Business – en informatie analyse

• Architectuur

• Informatiebeveiliging & privacy

• Informatiebeheer en archivering

• Portfolio-, programma en projectmanagement

• Functioneel- en applicatiebeheer

• ICT infrastructuur en werkplekbeheer

• Data- en gegevensmanagement

• Innovatiemanagement


Context

De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo, het is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de concernopgaves en de domeinen: Bedrijfsvoering, Stedelijke- en Landelijke Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concern control, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie).


De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo, het is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de concernopgaves en de domeinen: Bedrijfsvoering, Stedelijke- en Landelijke Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concern control, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie).


Binnen de provincie Utrecht is een aantal projecten gaande ter verbetering van de Informatievoorziening en ter ondersteuning van de digitale transformatie.

Voorbeelden daarvan zijn onder andere:

• de invoering van de digitale handtekening

• de realisatie van E-formulieren ten behoeve van subsidies en

• een pilot op het vlak van het geautomatiseerd anoniem maken van documenten ten behoeve van WOB procedures.


Per 1 januari 2022 vertrekt de huidige projectleider waardoor er behoefte is aan een ervaren projectleider die zijn taken overneemt. Van de nieuwe projectleider wordt verwacht dat hij breed inzetbaar is en zelfstandig kan zorgdragen voor de realisatie van deze projecten. Daarnaast wordt verwacht dat de projectleider een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van de IV organisatie.


Werkomgeving

De provincie Utrecht ontwikkelt een hybride aanpak van werken. Indien nodig wordt gewerkt op locatie. Onze locatie is goed bereikbaar en centraal gelegen in Utrecht. We kennen uitstekende faciliteiten. Er zijn goede mogelijkheden om op afstand te werken binnen ons samenwerkingsconcept. De provincie Utrecht werkt in een Microsoft omgeving met Teams als samenwerkingsruimte en SharePoint als Documentbeheersing. Binnen onze organisatie werken we aan een stevig adoptieprogramma voor de Microsoft omgeving waardoor onze werkomgeving straks up-to-date is qua samenwerkingsmiddelen.


Onze projectbeheersing kent een Prince2 aanpak, waarbij de projectdossiers, gestructureerd en toegankelijk, binnen Teams worden ingericht en onderhouden. Ten behoeve van het portfoliomanagement maken we gebruik van de applicatie “Thinking Portfolio”. Vanuit jouw projectbeheersing lever je maandelijks de benodigde gegevens voor ons portfoliomanagement aan.


Voor het bekend raken met onze omgeving en werkwijze krijg je een “buddy” toegewezen die je zo snel mogelijk helpt om je thuis te voelen in onze organisatie.


Wat ga je doen?

Als senior projecteider informatievoorziening krijg je een aantal deelprojecten overgedragen op het vlak van de digitale transformatie binnen de provincie Utrecht.


Concreet gaat het daarbij om:

• de invoering van de digitale handtekening;

• de realisatie van E-formulieren ten behoeve van subsidies;

• Implementatie van “beveiligde email” voor de gehele organisatie

• een pilot op het vlak van geautomatiseerd anoniem maken van documenten ten behoeve van WOB procedures voortvloeiend uit de Wet Open Overheid (WOO)

• Ontwerp en realisatie van “publicatie van WOB verzoeken”;

• Voorbereiding op de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV)


Afhankelijk van de hoeveelheid werk die hiermee gemoeid is en de voortgang ervan kun je gaandeweg aanvullende projecten oppakken. Wij streven naar een brede inzetbaarheid van onze projectleiders.


Voorafgaande aan de realisatie van een project is er vaak beleidsvorming en projectinrichting. Wij verwachten dat je in die voorfase zelfstandig en proactief aan de slag gaat. Het scherp in beeld krijgen van de gebruikersbehoefte, het bijdragen aan het beleid en het administratief borgen van jouw project doe je voortvarend en soepel.


Onze projecten liggen dicht tegen de business aan. Dat betekent dat het meenemen van de (senior) gebruikers een belangrijk deel is van je opdracht.


Veel van onze projecten vragen om inkoopvaardigheden. Of het nu gaat om een enkelvoudige uitvraag ten behoeve van een software applicatie of een Europese aanbesteding met forse bedragen, er is altijd sprake van gebruikerswensen, specificaties en inkoop-spelregels die gevolgd moeten worden. Jij weet de juiste mensen er bij te betrekken, de coördinatie op te pakken en het contract goed af te ronden.


Binnen de provincie Utrecht werken we aan verbeteringen op het vlak van onze IV-organisatie, het voortbrengingsproces en de projectbeheersing. Je draagt daaraan bij met jouw kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement.


Aanvraag eisen :


Eis 3 a. Benoem in uw cv (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de-aanvraag: (Sub)- nummer eisen, (sub)-nummer van de shortlistcriteria). Benoem in het cv bij het nummer en aan de hand van de werkervaring hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcriterium voldoet. Uw specifieke onderbouwing in het cv is zodanig inhoudelijk verwoord dat deze duidelijk verifieerbaar is voor de provincie Utrecht. b. Geef een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria naast het cv. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen= ja


Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-bachelor en/of WO-bachelor niveau Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja


Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring met projectmanagement. Dit blijkt uit bekendheid en ervaring met projectmanagementmethoden zoals Prince2, IPMA, PMBOK en/of MSP. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd= ja.


Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider in de informatievoorziening met complexe ICT projecten in de afgelopen 5 jaar. Daarbij heeft hij gewerkt op het snijvlak van business en ICT. Dit kan aangetoond worden met minimaal 2 eerdere projecten die succesvol zijn afgerond. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja


Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende opleiding. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau op het gebied van informatiemanagement/-voorziening of bedrijfskunde (bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar), aangevuld met projectmanagement certificering zoals Prince2 practitioner of IPMA-C. (150 Punten)

• Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau op het gebied van informatiemanagement/-voorziening of bedrijfskunde (bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar) (100 Punten)

• Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau (50 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring met projectmanagement. Dit blijkt uit bekendheid en ervaring met projectmanagementmethoden zoals Prince2, IPMA, PMBOK en/of MSP. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 7 jaar (100 Punten)

• 5 tot 7 jaar (50 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider in de informatievoorziening met complexe ICT projecten in de publieke sector in de afgelopen 5 jaar. Daarbij heeft hij gewerkt op het snijvlak van business en ICT. Dit kan aangetoond worden met minimaal 2 eerdere projecten die succesvol zijn afgerond. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 2 projecten in de publieke sector (100 Punten)

• 1 of 2 projecten in de publieke sector (50 Punten)

Een brede kennis van ICT kennis van projectmanagementmethodieken op het snijvlak van business en ICT. Kennis van inkooptrajecten (aanbesteden) en weet hierover te schakelen met leverancier


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 24111

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren