Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Projectleider Implementatie KIK-V – Amsterdam

Uw partner in detachering

Projectleider Implementatie KIK-V – Amsterdam

Vacature ID: #9400
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie KIK-V


Startdatum: 1-9-2022

Einddatum: 1-9-2023

Uren per week: 32 a 36

Optie: ja, in overleg

Locatie: Amsterdam Zo ( in overleg deel thuis werken )

Intake datum: 17-8- 18-8

Aanvraag sluit op 15-8-om 10:00 uur


De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zin waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken.


Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Onze hoofdtaken zijn het:

• adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het

innemen van standpunten daarover;

• bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg;

• ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren;

• beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg;

• uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.


Beschrijving Programma KIK-V

Zin faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen.


Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds. Voor de lange termijn ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zin een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.


Gedurende de implementatie ondersteunt het programma KIK-V² de inpassing van de afsprakensystematiek in de organisatie bij zorgaanbieders en uitvragende partijen. Hiervoor is een implementatie- en migratie strategie ontwikkeld, die gebaseerd zijn op impactbepaling. Bij de implementatie wordt gebruik gemaakt van ondersteuningsproducten, doelgroepgerichte communicatie en kennisbijeenkomsten voor de verschillende organisatietypen (gebaseerd op informatiseringsgraad, leer- en verbetercultuur en verandervermogen). De projectleider implementatie KIK-V zal zich bezig houden met verschillende taken in bovengenoemd kader, waaronder:

• herijken en actueel houden van de implementatiestrategie en daaruit voortvloeiende activiteiten

• Sturing geven aan het projectteam implementatie (bestaande uit implementatie-adviseurs)

• monitoren van voortgang

• bewaken van deadlines en afspraken


Omschrijving van opdracht


De Projectleider Implementatie KIK-V geeft sturing aan het projectteam Implementatie bij het Programma KIK-V. De Projectleider Implementatie KIK-V heeft diepgaande kennis van en ervaring met implementatieprocessen in de bedrijfsvoering en informatisering in de zorgsector en de inrichting van het gegevensmanagement en het werken met data (datagedreven werken). Concrete activiteiten zijn het opstellen en actualiseren van de implementatiestrategie van de afsprakenset bij zorgaanbieders en het coördineren van uitvoeringsactiviteiten in dit kader. Daarnaast behoort het monitoren van voortgang en bewaken van deadlines en afspraken tot het takenpakket.


Functie eisen :

Minimaal een afgeronde WO opleiding

De kandidaat heeft 5 a 6 jaar ervaring met het opstellen van strategische business cases en organisatiedoorlichtingen. Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief.


De kandidaat heeft 5 a 6 jaar ervaring in het werken aan implementatiestrategieën en verandermanagement. Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief.


De kandidaat heeft 3 a 4 jaar ervaring in de implementatie van afsprakenstelsels. Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief.


De kandidaat heeft 5 a 6 jaar ervaring en is werkzaam of is geweest als adviseur of manager in de (langdurige-) zorg op het gebied van werkprocessen en bedrijfsvoering. Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief.

Wensen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

● Flexibel en sociale vaardigheden om een brug te kunnen vormen tussen de diverse onderdelen binnen het programma.

● Verantwoordelijkheid nemen voor resultaat;

● Goede communicatieve en sociale vaardigheden om af te stemmen met verschillende belanghebbenden op het gebied van implementatie; je bent gesprekspartner voor bestuurders, managers bij zorginstellingen en ketenpartijen.

● Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse taal.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 28072

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren