Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Projectleider Implementatie – Amsterdam

Uw partner in detachering

Projectleider Implementatie – Amsterdam

Vacature ID: #9815

Functiegroep

ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie


Startdatum: 1-11-23

Einddatum: 31-12-24

Uren per week: 32

Intake datum: 17-10 en 18-10

Optie: ja, in overleg

Locatie: Amsterdam ZO in overleg thuis werken

Aanvraag sluit op: 12-12-om 10;00 uur


Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zorginstituut. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken:

• we adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket;

• we zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;

• we bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg;

• we bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;

• we voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen;

• we beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg.

Zin faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen.


Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds. Voor de lange termijn ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zin een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.


Gedurende de implementatie ondersteunt het programma KIK-V de inpassing van de afsprakensystematiek in de organisatie bij zorgaanbieders en uitvragende partijen. Hiervoor is een implementatie- en migratie strategie ontwikkeld, die gebaseerd zijn op impactbepaling. Bij de implementatie wordt gebruik gemaakt van ondersteuningsproducten, doelgroepgerichte communicatie en kennisbijeenkomsten voor de verschillende organisatietypen (gebaseerd op informatiseringsgraad, leer- en verbetercultuur en verandervermogen). De projectleider implementatie KIK-V zal zich bezig houden met verschillende taken in bovengenoemd kader, waaronder:

• Herijken en actueel houden van de implementatiestrategie en daaruit voortvloeiende activiteiten;

• Sturing geven aan het projectteam implementatie (bestaande uit implementatie-adviseurs);

• Monitoren van voortgang;

• Bewaken van deadlines en afspraken.


Functie eisen :

Minimaal afgeronde WO opleiding;

Minimaal 7 jaar aantoonbare werk ervaring als adviseur of manager in de (langdurige-) zorg op het gebied van werkprocessen en bedrijfsvoering;

Minimaal 7 jaar aantoonbare werk ervaring met opstellen van strategische business cases en organisatiedoorlichtingen;

Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in het werken aan implementatiestrategieën en verander management.

Minimaal 4 jaar aantoonbare werk ervaring met de implementatie van afsprakenstelsels. Geef voorbeeld in je cv en motivatie

Flexibel en sociale vaardigheden om een brug te kunnen vormen tussen de diverse onderdelen binnen het programma;

Verantwoordelijkheid nemen voor resultaat;

Goede communicatieve en sociale vaardigheden om af te stemmen met verschillende belanghebbenden op het gebied van implementatie; je bent gesprekspartner voor bestuurders, managers bij zorginstellingen en ketenpartijen;

Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse taal;

Sterke verbindende persoonlijkheid, dat blijkt uit ervaring met informatiesystemen en verbanden.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 510

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren