Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Projectleider Implementatie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer – Utrecht

Uw partner in detachering

Projectleider Implementatie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer – Utrecht

Vacature ID: #9402
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer


Startdatum: 1-10-22

Einddatum: 31-5-23

Uren per week: 28

Locatie: Utrecht

Aanvraag sluit op 9-8-om 10:00- 12:00 uurBIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

• Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

• Natuurinformatie en Natuurbeheer

• GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

• Stikstof en Natura 2000

In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij ter versterking van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer een ervaren, enthousiaste en doortastende Projectleider implementatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Als projectleider Agrarisch Natuur-landschapsbeheer werk je in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) aan de implementatie en uitvoering van het Aanvalsplan Grutto.


Het aanvalsplan Grutto heeft als doel de neerwaartse trend van de Grutto en andere weidevogels te keren. Hiertoe zijn in de weidevogelprovincies kansgebieden geïdentificeerd waarbij ingezet wordt op 4 maatregelen:

– omvang en openheid van de gebieden

– verhogen waterpeil

– verzwaard agrarisch beheer; o.a. kruidenrijk grasland, greppel-plasdras

– predatorenbeheer

In het Aanvalsplan Grutto is voorgesteld om de uitvoering van het plan in drie fases op te pakken. Iedere fase kent de realisatie van een aantal optimale gruttogebieden. De eerste fase is in 2022 gestart. Vanuit praktisch oogpunt is er voor gekozen om een start in meerdere gebieden tegelijkertijd te maken. Het realiseren van een geheel geoptimaliseerd gebied is een lang proces, daarmee is het slim om in meer gebieden tegelijkertijd de eerste stappen te zetten.

Een van de pijlers van het aanvalsplan Grutto is een betrouwbare economische basis te realiseren voor betrokken boeren. Het aanvalsplan zet hierbij in op beheerscontracten met een looptijd van minimaal 12 jaar.


Wat ga je doen

Binnen het programma is er behoefte aan extra capaciteit binnen de werkgroep langlopende contracten en de werkgroep overheden. Hieronder zijn de taken van nader uitgewerkt.


Als projectleider draag je zorg voor het initiëren en goed verlopen van de ontwikkeling van langlopende contracten in het kader van Aanvalsplan Grutto met als doelen:


1. Een juridisch, beleidsmatig en financieel onderzoek naar de haalbaarheid van langjarige (beheer)contracten voor een periode van ten minste 12 jaar (in het verlengde van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) spoor).

2. Daarnaast wordt onderzocht welke grondinstrumentaria in te zetten om agrarische grond om te zetten naar agrarische natuurgrond. Dit leidt tot een pakket aan regelingen waar provincies gebruik van kunnen maken. Hierbij wordt gekeken of gedeeltelijk afwaardering via het GLB-NSP op termijn mogelijk is. Ook draag je bij aan Slagvaardige uitvoering van het Aanvalsplan Grutto door effectieve centrale sturing het overall projectmanagement uit te voeren voor Aanvalsplan Grutto.In deze opdracht:

• Geef je leiding aan het project langlopende contracten Aanvalsplan Grutto;

• Stel je het projectplan en de planning op en houdt die actueel;

• Draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie;

• Draag je zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang;

• Zorg je voor afstemming tussen overheden en andere ketenpartners;

• Stel je adviezen op ten behoeve van de diverse overleggen met overheden en ketenpartners;

• Draag je bij aan producten die in het kader van het project moeten worden opgeleverd.


Functie eisen :

Een opleiding WO- werk- en denkniveau

De kandidaat heeft brede kennis van (de ontwikkelingen in) het agrarisch natuurbeheer en bij voorkeur ook van het GLB-NSP

De kandidaat heeft kennis van de taken van provincies in het landelijk gebied

De kandidaat heeft ervaring als projectleider

is in staat samenwerking in een breed netwerk te bevorderen en overtuigende inbreng te leveren in overleggen

beschikt over een uitgebreid netwerk in het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, of is in staat dat snel op te bouwen

beschikt over reflecterend en leervermogen

kan zich schriftelijk goed uitdrukken en kort en helder formuleren

neemt initiatief en heeft overtuigingskracht.


Eis 4: Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider= ja

Eis 5: Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek bestuurlijke context.= ja

Eis 6: Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.= ja

Shortlistcriterium 1: Kennis van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium = 50 punten.


Shortlistcriterium 2: voorbeeld wens o.b.v. ervaring) Werkervaring op het gebied van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij Rijksoverheid, provincie, waterschap of soortgelijke organisatie. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend

Keuzemogelijkheden

• tot 3 jaar (75 Punten)

• 3-5 jaar (100 Punten)

• >5 jaar (150 Punten)


Extra informatie :

Ervaring met het werken binnen of voor een overheidsorganisatie in een politiek-bestuurlijke context – Gewend om te gaan met veel betrokken partijen (zowel overheid als particulier) met verschillende belangen – Goed organiserend en coördinerend vermogen – In staat complexe materie op een inzichtelijke, overzichtelijke en begrijpelijke wijze over te brengen – In staat heldere en gerichte schriftelijke adviezen en annotaties op te stellen voor ambtelijke en bestuurlijke overleggen. – Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en tegelijk het overzicht behouden – Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. – Overtuigingskracht Kennis op het gebied van het ANLb – Kennis van de ontwikkelingen van het GLB-NSP – Bekendheid met het functioneren van overheidsorganisaties – Ervaring binnen de provinciale wereld strekt tot aanbeveling


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 208

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren