Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Projectleider/ adviseur digitalisering Zorg – Amsterdam

Uw partner in detachering

Projectleider/ adviseur digitalisering Zorg – Amsterdam

Vacature ID: #8988
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider/ adviseur digitalisering Zorg


Startdatum: 1-7-2021

Einddatum: 31-12-2021

Uren per week: 36

Optie: in overleg

Intake: 25-6

Locatie: Amsterdam ZO

Aanvraag sluit op 23-6-om 10:00


Zin is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.

Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.

Naar de visie van het Zin gaan afspraken over digitale zorg, digitalisering van de zorg en zorginhoud hand in hand. Naar verwachting treedt de kaderwet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in 2022 in werking. Het wetsvoorstel vormt de basis om bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gegevensuitwisselingen aan te wijzen die vanaf een bepaald moment ten minste elektronisch moeten plaatsvinden, met als uiteindelijke ambitie om te komen tot volledig gedigitaliseerde en gestructureerde uitwisseling van gegevens. Deze wetgeving zou moeten leiden tot versnelling en standaardisatie in het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Om daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit van de zorg.


In de Wegiz is een ‘harde’ koppeling gemaakt tussen de wettelijke verplichting / AMvB en de kwaliteitsstandaarden. Dit betekent dat om tot een wettelijke verplichting te komen er sprake moet zijn van één (kenbare) bron waaruit wordt afgeleid ‘dat’ en ‘wat’ er aan gegevens wordt uitgewisseld (in kader van goede zorg). Dit ligt vast in de kwaliteitsstandaard (of een wettelijke verplichting die naar de betreffende kwaliteitsstandaard verwijst). Het Zin heeft hier op voorgesorteerd door het toevoegen van een nieuw criterium in het nieuwe Toetsingskader: de informatieparagraaf.


Wettelijke verplichting is niet een doel op zich. Onder Wegiz valt ook het zelfstandig bereiken van interoperabiliteit door het zorgveld met als basis de kwaliteitsstandaarden voorzien van een informatieparagraaf. Daartoe moet een goede basis worden gelegd. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor (het maken van) de juiste afspraken bij de revisie van bestaande of ontwikkeling en indiening van nieuwe kwaliteitsstandaarden door het zorgveld. De focus ligt uiteraard op de prioriteiten vanuit Wegiz waarvoor kwaliteitsstandaarden een basis zullen vormen:

– Beeldbeschikbaarheid

– Medicatie overdracht

– e-Overdracht

– Basis gegevensset zorg

En daarnaast de kwaliteitsstandaarden voor onderwerpen die op de meer jaren agenda Weg in staan. De komende periode zal het Zin het werkveld daar zoveel mogelijk bij ondersteunen vanuit de idee van ‘action learning’. De kandidaat zal daarin een op inhoud verbindende rol hebben.


De kandidaat brengt de kennis en expertise in namens het Zin en voert het debat ook als representant van het Zin.


Aanvraag eisen :

Een afgeronde academische opleiding

3 jaar aantoonbare werkervaring met adviestrajecten m.b.t. digitale zorg;

3 jaar aantoonbare werkervaring m.b.t. digitalisering in de zorg;

3 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van digitale zorgtoepassingen en digitalisering in de zorg als onderdeel van de reguliere zorg;

3 jaar aantoonbare werkervaring met het verbinden van verschillende belangen tot een gezamenlijke doel met concrete resultaten;

3 jaar aantoonbare werkervaring met het leggen van de verbinding tussen de zorginhoud en de digitale transformatie;. Uitgebreid en voor deze opdracht relevant netwerk in de zorg

Aantoonbare werkervaring met adviestrajecten m.b.t digitale zorg

Dit blijkt uit het CV en de motivatiebrief Maximaal 100 punten

Tussen 3 en 5 jaar = 30 punten

Tussen 5 en 7 jaar = 70 punten

>7 jaar = 100 punten

Aantoonbare werkervaring met adviestrajecten m.b.t digitalisering in de zorg Maximaal 100 punten

Tussen 3 en 5 jaar = 30 punten

Tussen 5 en 7 jaar = 70 punten

>7 jaar = 100 punten

Aantoonbare werkervaring met het implementeren van digitale zorgtoepassingen en digitalisering in de zorg als onderdeel van de reguliere zorg

Dit blijkt uit het CV en de motivatiebrief Maximaal 100 punten

Tussen 3 en 5 jaar = 30 punten

Tussen 5 en 7 jaar = 70 punten

>7 jaar = 100 punten

Aantoonbare werkervaring met het verbinden van verschillende belangen tot een gezamenlijke doel

Dit blijkt uit het CV en de motivatiebrief Maximaal 100 punten

Tussen 3 en 5 jaar = 30 punten

Tussen 5 en 7 jaar = 70 punten

>7 jaar = 100 punten

Aantoonbare werkervaring met het leggen van de verbinding tussen de zorginhoud en de digitale transformatie

Dit blijkt uit het CV en de motivatiebrief Maximaal 100 punten

Tussen 3 en 5 jaar = 30 punten

Tussen 5 en 7 jaar = 70 punten

>7 jaar = 100 punten


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 1106

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren