Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Project-adviseur KIK-V – Amsterdam

Uw partner in detachering

Project-adviseur KIK-V – Amsterdam

Vacature ID: #8989
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Project-adviseur KIK-V


Startdatum: 12-7-2021

Einddatum: 31-12-2021

Uren per week: 24

Optie: in overleg

Intake: 24-6

Locatie: Amsterdam ZO

Aanvraag sluit op 21-6-om 10:00


Zin is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.

Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen. Zin is daarnaast een onafhankelijke en deskundige beheerder van standaarden en keteninformatisering.


Vanuit de afdelingen Informatiemanagement en Zorg faciliteert sinds 2018 het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) in opdracht van het ministerie van VWS.


Het programma KIK-V heeft als doel gezamenlijk met de ketenpartijen de informatievoorziening te verbeteren rond de kwaliteit van zorg in de keten van de verpleeghuiszorg zodat meer inzicht ontstaat in de kwaliteit van zorg en in de beschikbare informatie over de verpleeghuiszorg.


Bij het programma zijn alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg betrokken en daarnaast andere belanghebbenden zoals burgers en zorgprofessionals. In het programma wordt gewerkt in vijf projectteams die verantwoordelijk zijn voor het co-creëren en opleveren van producten. Het programma ontwerpt samen met de ketenpartijen een systematiek en coördinatiestructuur voor het ontsluiten van gegevens. Registratie aan de bron, eenmalig vastleggen en meervoudig gebruiken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.


Het programmamanagement, dat door Zin wordt ingevuld vanuit het team Projecten en Programma’s Informatiemanagement (PPIM), heeft behoefte aan capaciteit om het programma te begeleiden.


Gegeven de omvang van KIK-V en het team PPIM is behoefte aan een onafhankelijk project adviseur KIK-V wiens primaire taak is meetings professioneel en effectief te faciliteren met oog voor het proces, de deelnemers, inhoud en time management. De project adviseur KIK-V maakt ook “moeilijke” onderwerpen bespreekbaar om te zorgen dat het team effectief blijft samenwerken en blijft koersen op het afgesproken doel. De project adviseur KIK-V zal de programma teammeetings voorbereiden, faciliteren en opvolgen. De ingezette koers op basis van een agile werkwijze zal de adviseur waar nodig verder optimaliseren. De project adviseur KIK-V zal waar nodig meedenken en feedback geven aan het programmamanagement en de projectleiders, en belangrijke documenten reviewen. Ook zal de project adviseur KIK-V ondersteunen bij de begeleiding van project processen en meewerken aan documenten voor de het jaarplan, -verslag en PDCA cyclus binnen ZIN zoals budgettering. De project adviseur KIK-V is onderdeel van het programma bureau KIK-V en werkt nauw samen met teamleden, medewerkers van Zorginstituut Nederland en externe belanghebbenden.


De project adviseur KIK-V zal zich bezig houden met:

 Faciliteren + agenda beheer interne overleggen zoals: Programma team / Sprintreview +

Programma dag

• Acties/besluitenlijst bijhouden Programma team

 Programma Assurance

 Planning projectleiders opvolgen

• Planningsdocument bijhouden

• Opvolgen Mijlpalen

• Coördinatie /opvolging Programmaplan & risico analyse

 Kwartaalrapportages maken ( + nieuwe format resultatenkalender)


Aanvraag eisen :

minimaal afgeronde HBO opleiding;

Minimaal 3 jaren aantoonbare ervaring als project adviseur;

Minimaal 2 jaren aantoonbare ervaring met projectportfolio management;

Minimaal 2 jaren aantoonbare ervaring met informatievoorziening in de keten;

Affiniteit met automatisering ten behoeve van project processen.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft als project adviseur

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

3 tot 4 jaar = 30 punten

4 tot 5 jaar = 70 punten

Meer dan 5 jaar = 100 punten

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft in het op Agile werkwijze aansturen van (programma)teams

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

Minder dan 1 jaar = 0 punten

1 tot 2 jaar = 30 punten

2 tot 3 jaar = 70 punten

Meer dan 4 jaar = 100 punten

Geef aan hoeveel jaren ervaring de aangeboden kandidaat heeft met projectportfolio management

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

2 tot 3 jaar = 30 punten

3 tot 4 jaar = 70 punten

Meer dan 4 jaar = 100 punten

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft met informatievoorziening in de keten

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief Maximaal 100 punten

2 tot 3 jaar = 30 punten

3 tot 4 jaar = 70 punten

Meer dan 4 jaar = 100 punten


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 11061

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren