Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Programmamanager Sociaal Domein – ‘s-Gravenhage

Uw partner in detachering

Programmamanager Sociaal Domein – ‘s-Gravenhage

Vacature ID: #9440
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programmamanager Sociaal Domein


Startdatum: Asap

Einddatum: 31-12-2022

Uren per week: 32

Locatie: Den Haag – thuis werken

Optie: ja, 3 maanden tot max 36

Aanvraag sluit op 3-10-om 10:00 uur

Intake datum : 5-10- van 15:00 tot 17:00 uur


Het platform sociaal domein is vanaf 1 juli 2022 gestart als een programmaorganisatie binnen VNG Inclusieve Samenleving. Het Platform richt zich op het ondersteunen van gemeenten en de verbinding tussen gemeentelijke uitvoering en landelijk beleid. Binnen het Platform zijn regioadviseurs actief op specifieke onderwerpen, per september is een regioteam gestart dat brede thema’s Sociaal Domein oppakt. De regioadviseurs leggen daadwerkelijk verbinding met gemeenten en de landelijke partijen. Daarnaast zijn er diverse inhoudelijke ondersteuningsprojecten ondergebracht die gemeenten ondersteunen op deelterreinen, bijvoorbeeld bij ondersteuning in het kader van middelen

die gemeenten hebben gekregen in vervolg op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) om gemeentelijke dienstverlening te versterken. Een andere activiteit die ontwikkeld wordt is een kennislijn met landelijke kennisinstituten. Met dit geheel zorgt de VNG voor een integrale ondersteuning van gemeenten die kan bijdragen aan lerend vermogen van de gehele uitvoeringspraktijk van het sociaal domein.

Omschrijving van de opdracht

Door het (tijdelijk) uitvallen van de programmamanager zoeken wij een interim programmamanager die aan de slag gaat met:

• Het ontwikkelproces van het platform;

• Het inwerking zijn van het gehele platform aan het einde van 2022;

• De verbinding van de verschillende onderdelen van het platform;

• De aansluiting met het brede team Inclusieve Samenleving en departementen.

werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Sturing geven aan het ontwikkelproces van het platform en daarbij als kwartiermaker optreden zodat aan het einde van het jaar het platform als geheel loopt;

• Leiding geven aan de verschillende onderdelen van het platform (te weten, Regioteam, communicatie strategie en -plan, de projecten die onder de Platform vallen en Sociale Top 2023);

• Verbinden Samenwerkingsplatform met gemeenten en Rijk.

Resultaat van de opdracht

Het platform aan het einde van 2022 geheel ingericht is en de diverse afgesproken producten worden opgeleverd; regioteam is bekend en actief, communicatie is volledig in bedrijf, projecten in werking, sociale top 2023 is voorbereid en verbinding met kennisinstituten, Rijk en gemeenten is in werking).

• Je overziet alle deelprojecten en stuurt op verbinding, resultaat en samenhang.


• Je bent verantwoordelijk voor de begroting en bemensing. Hieronder valt ook het (her)contracteren van teamleden en opdrachtnemers. De procedures van de VNG zijn hierbij leidend. Je stuurt op de financiën en bespreekt dit in het periodieke programma overleggen.

• Je verzorgt de dagelijkse aansturing van het team, waaronder o.a. ondersteuning

en communicatie vallen.


• Je voert periodiek voortgang overleggen met de stakeholders en externe partijen

die belangrijk zijn voor de samenwerkingsplatform en programma.


Functie eisen :

Afgeronde WO opleiding.


Minimaal 2 jaar werkervaring als programmamanager of soortgelijke functie

Minimaal 5 a 8 jaar werkervaring in de rol van projectleider, senior beleidsmedewerker,

adviseur of soortgelijk op een beleidsafdeling met landelijke vraagstukken van gemeenten of bij ministeries op sociaal domein.

De kandidaat heeft 5 a 8 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider, senior beleidsmedewerker, adviseur of soortgelijk met landelijke ondersteuningsprogramma’s voor gemeenten.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de vorm van vergelijkbare opdrachten, advies, onderzoek of projecten in relatie tot programma’s/ maatregelen vanuit Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag(POK). Geef 2 a 3 referenties in je cv en of motivatie.

De kandidaat heeft 4 a 6 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van programma manager in een (inter)bestuurlijke en landelijke omgeving

Kennis van de actuele thema’s en vraagstukken van gemeenten op het sociaal

Domein. Geef voorbeeld in je cv

We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

• Aansturen groep

• Motiveren en coachen

• Adviseren

• Structuren en overzicht creëren,

• Bestuur sensitiviteit

• Aansturen en draagvlak creëren vanuit de verschillende projecten en belangen

• Creativiteit

• Netwerken

• Omgevingsbewustzijn

• Plannen en organiseren

• Resultaatgerichtheid


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 2009

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren