Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Programmamanager Samenwerken en Dossiers – Utrecht

Uw partner in detachering

Programmamanager Samenwerken en Dossiers – Utrecht

Vacature ID: #8943
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programmamanager Samenwerken en Dossiers


Startdatum: 10-6-2021

Einddatum: 1-6-2022

Uren per week: 36

Optie: ja, 3 x 6 maanden

Locatie : Utrecht

Aanvraag sluit op 10-5-om 10:00


Voor het domein Bedrijfsvoering, team I&A, is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Programmamanager Samenwerken en Dossiers (S&D)


Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.


Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren.


Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare IT-diensten en oplossingen.


De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domeinen zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en door ontwikkelen. I&A verzorgt de vele generieke informatievoorzieningen, en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn :

• Business informatiemanagement

• Business – en informatieanalyse

• Procesanalyse en -ontwerp

• Architectuur

• Informatiebeveiliging & privacy

• Informatiebeheer en archivering

• Portfolio-, programma en projectmanagement

• Functioneel- en applicatiebeheer

• ICT-infrastructuur en werkplekbeheer

• Data- en gegevensmanagement

• Innovatiemanagement


Context

De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo en is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Door de start van een aantal programma’s komt deze strategie centraal te staan. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de domeinen: Bedrijfsvoering, Stedelijke Leefomgeving, Landelijke Leefomgeving, Bestuurs- en directieondersteuning en Mobiliteit, en de stafafdelingen Concerncontrol en de Statengriffie).


Wat ga je doen?

We zoeken een programmamanager voor het programma Samenwerken en Dossiers (S&D). Het programma is gestart in 2019 en loopt door tot medio 2023. Het programma heeft als doel de informatiehuishouding en het -beheer binnen de PU te verbeteren, gebruikersvriendelijker te maken en te voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Om dit te bereiken zijn onder andere de volgende belangrijke mijlpalen benoemend:


• Realisatie van de zogenoemde blauwdruk (architectuurontwerp) die de basis is voor het geheel aan (digitale) samenwerkingsomgevingen en ook wordt gebruikt voor aanbestedingen van voorzieningen zoals een nieuw document managementsysteem (DMS) en recordmanagementapplicatie (RMA).

• Uitvoeren van pilots over (standaard) samenwerkingsomgevingen (intern en met extern) die voldoen aan de (wettelijke en provinciale) richtlijnen en de pilotervaringen vertalen naar verder inpassing binnen de blauwdruk.

• Aansluiting op het e-depot van Het Utrechts Archief (HUA).

Het programma S&D heeft impact op de gehele organisatie. We zoeken een resultaat- en ontwikkelgerichte programmamanager die het verschil kan maken bij grootschalige implementaties en gebruikersbeleving. Je kan mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je bezit een groot doorzettingsvermogen. Je bent gericht op een vernieuwende aanpak van programma’s, projecten en producten. Je hebt oog voor de concernbrede samenhang van opgaven binnen de organisatie en je bent in staat te sturen op hoofdlijnen. Tevens ben je in een dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen.


Aanvraag eisen : een voorbeeld voor het invullen van deze vragen krijg je van HerCor BV

Eis 2 De aangeboden kandidaat is akkoord a) dat deze opdracht voor minimaal 36 en maximaal 40 uur per week wordt uitgevoerd. b) met de procedure en de inhuurvoorwaarden. Toelichting: Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee:

Eis 3 a. Benoem in uw CV (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de-aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortlistcriteria). En benoem in het CV, uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. Dit is voor de PU verifieerbaar in uw CV. b. Aparte toelichting eisen en shortlistcriteria op 1 pagina naast het CV Op maximaal Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem het nummer van de eis en het nummer van het shortlistcriterium en geef het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen en eisen. Uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet.

Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde Hbo-, of Wo-opleiding Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.= ja


Eis 5 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent met ja of nee


Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaren Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.= ja


Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar kennis van en werkervaring met het leiden van vergelijkbare programma’s in de afgelopen 8 jaren Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende kennis en werkervaring. Benoem duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.= ja


Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde Hbo-, of Wo-opleiding Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• Afgeronde Hbo-, of Wo-opleiding op het gebied van informatiemanagement of -voorziening (o.a. technische – of bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde en informatiemanagement (100 Punten)

• Afgeronde Hbo-, of Wo-opleiding (25 Punten)

Shortlistcriterium 2 De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaren.

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 5 jaar (100 Punten)

• 3 – 5 jaar (50 Punten)

• 2 – 3 jaar (25 Punten)

Shortlistcriterium 3 De kandidaat heeft minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met het leiden van vergelijkbare programma’s in de afgelopen 8 jaren

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 5 jaar (100 Punten)

• 3 – 5 jaar (50 Punten)

• 2 – 3 jaar (25 Punten)

Extra informatie :

Persoonlijke eigenschap: Een verbinder pur sang met een proactieve en open instelling Persoonlijke eigenschap 2 Een teamspeler en kunt tegen een bureaucratisch stootje Persoonlijke eigenschap 3 Neemt initiatief, bent analytisch en overziet complexe situaties Persoonlijke eigenschap 4 Nieuwsgierig en ziet de digitale revolutie als een kans voor de organisatie en wil hier bijdrages aan leveren Persoonlijke eigenschap 5 Overtuigingskracht en omgevingsbewust B. Vaardigheden Een goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) Vaardigheden 2 In staat om snel te schakelen en effectief samen te werken “Vaardigheden 3 Behoudt het overzicht Vaardigheden 4 Een vooruitziende blik en in staat om strategisch te handelen Vaardigheden 5 Structureert de opgave, beheerst deze, stuurt actief op het bereiken van resultaat Kennis 1 Een extensieve kennis van informatiesystemen binnen een overheidsorganisatie Kennis 2 Gedegen ervaring en kennis van ECM systemen zoals documentmanagement-, recordmanagement- en archiefsystemen Kennis 3 Aantoonbare kennis en ervaring in het aansluiten van organisaties op het e-depot van een regionaal historisch centrum (RHC) Kennis 4 Aantoonbare kennis en ervaring in enterprise en informatiearchitecturen en kan inhoudelijk bijdragen bij het opstellen van deze architecturen.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 3004

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren