Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Programmamanager IV&P – Utrecht

Uw partner in detachering

Programmamanager IV&P – Utrecht

Vacature ID: #9202
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Programmamanager IV&P


Startdatum: 21-2-2022

Einddatum: 20-8-2022

Uren per week: 32

Locatie: Utrecht

Optie: ja, 2x 3 maanden

Aanvraag sluit op 24-1-om 10:00Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren.


Het team Informatisering & Automatisering (I&A) verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare IT-diensten en oplossingen.

De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domeinen zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en door ontwikkelen. I&A verzorgt de vele generieke informatievoorzieningen, en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering.

De aansturing van een aantal concern brede programma’s op het gebied van informatievoorziening is ondergebracht bij team I&A, waaronder het programma IV&P.


Context

Het onderwerp Informatieveiligheid & Privacy is op dit moment dus belegd in de vorm van een programma. Het doel van het programma is de organisatie als geheel op een hoger volwassenheidsniveau te krijgen op dit gebied. Het programma neemt de eigen verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie niet over maar schept de randvoorwaarden, adviseert en ondersteunt met als doel de organisatie zelf in staat te stellen hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Dit wordt gedaan door in te zetten op bewustwording, opleiding, risicomanagement en het opstellen van (technische) maatregelen. Van belang hierbij is om als organisatie volledig te gaan voldoen aan de BIO maatregelen voor overheden ten aanzien van informatieveiligheid en aan het CIB normenkader ten aanzien van privacy.

Het programma loopt tot eind 2022 en beschikt op dit moment over vier Information Security Officers, een Technical Information Security Officer, drie Privacy Officers, een trainee, een projectleider opleidingen, een Regisseur en ondersteuning. Het programma wordt aangestuurd door een programmamanager. Gezien de omvang en complexiteit van het onderwerp en gezien de specifieke opgaven voor 2022, het laatste jaar van het programma, wordt gezocht naar een tweede programmamanager voor de gezamenlijk aansturing van het programma.


Wat ga je doen?

Samen met de huidige programmamanager zal een verdeling worden bepaald bij de dagelijkse aansturing van het programma, waarbij het accent voor de nieuw te werven programmamanager in ieder geval zal liggen op aansturing / coaching van de medewerkers en de verdere professionalisering van het programma en het team.


Daarnaast zijn er twee specifieke opdrachten:

1. Het programma eind 2022 tot een goede afronding te laten komen;

2. Concrete voorstellen te doen voor borging en positionering van IV&P in de staande organisatie.


Aanvraag eisen :

Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde Hbo- of WO-opleiding Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja

Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht in de afgelopen 8 jaar Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van en werkervaring met het leiden van programma’s van vergelijkbare omvang en complexiteit in de afgelopen 8 jaar Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als programmamanager, voor een vergelijkbaar programma bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaar: Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende opleiding. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• 6 jaar of meer (100 Punten)

• 4 tot 6 jaar (75 Punten)

• 1 tot 4 jaar (50 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het overbrengen en borgen van een project / programma naar de lijnorganisatie en kan dit aantonen middels één of meer voorbeelden in het cv: Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• 2 of meer voorbeelden (100 Punten)

• Minimaal 1 voorbeeld (25 Punten)

Kennis : aantoonbaar affiniteit en ervaring met het onderwerp Informatieveiligheid & Privacy in brede zin interesse in het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 14012

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren