Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Procesontwerper – Utrecht

Uw partner in detachering

Procesontwerper – Utrecht

Vacature ID: #8848
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Procesontwerper


Startdatum: 1-4-2021

Einddatum: 31-3-2022

Uren per week: 36

Locatie: Utrecht

Optie: mogelijk


Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.


Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren.


Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen.


De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domein zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en door ontwikkelen. I&A verzorgt alleen de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

• Business informatiemanagement

• Procesanalyse en -ontwerp

• Business – en informatie analyse

• Architectuur

• Informatiebeveiliging & privacy

• Informatiebeheer en archivering

• Portfolio-, programma en projectmanagement

• Functioneel- en applicatiebeheer

• ICT infrastructuur en werkplekbeheer

• Data- en gegevensmanagemen

• Innovatiemanagement


Context

Informatie is op verschillende manieren essentieel voor ons werk. Denk aan het formuleren van beleid, het beheren van de projectadministratie of het verlenen van subsidies. We gebruiken informatie niet alleen om keuzes te maken, maar ook om elkaar te informeren over de voortgang, verantwoording af te leggen aan bestuur en politiek of om burgers op de hoogte te brengen over voorgenomen activiteiten. Voor het verzamelen, gebruiken, bewerken en archiveren van die informatie maken we gebruik van processen. Vaak doorlopen we via vaste stappen of procedures onze werkzaamheden, of het nu gaat om de business of de ondersteunende bedrijfsvoering. Veel van die processen worden ondersteund met ICT-middelen.


Er zijn diverse aanleidingen om onze processen beter te stroomlijnen. Dit vanwege nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke opgaven en de behoefte om werkprocessen nog slimmer en efficiënter in te richten en daarmee het werkplezier te vergroten. De kernbegrippen bij al deze veranderingen zijn procesverbetering, re-design en digitalisering. Duidelijk is dat deze veranderingen impact hebben op de organisatie en haar medewerkers.


Wat ga je doen?

Je gaat deel uitmaken van het projectteam van een (al lopend) organisatiebreed project, dat tot doel heeft de samenwerking te verbeteren door de implementatie van eenduidig beschreven processen. Als een van de procesontwerpers neem jij het initiatief om het verbeteren van werkprocessen aan te jagen en (energiek) te begeleiden.


Je bent bekend met de gangbare technieken en methoden op het gebied van proces re-design, hebt ervaring met het toepassen van Lean technieken voor het ontwerpen en verbeteren van processen. Ook heb je oog voor de rol van digitalisering hierbij. Je enthousiasmeert en begeleidt (project) teams bij het (her)ontwerpen van werkprocessen en het doorvoeren van de veranderingen in overleg met de proceseigenaar. Tijdens het ontwerpen van een proces houd je in je achterhoofd dat het proces bijdraagt aan de klanttevredenheid, medewerker tevredenheid en het organisatieresultaat. Disciplines waar je zoal mee samen gaat werken zijn: proceseigenaren, proces uitvoerders en I&A specialisten zoals informatiemanagers en -adviseurs.


Jouw werk bestaat voornamelijk uit de volgende werkzaamheden

• Inventariseren en analyseren (bestaande) werkprocessen en -procedures

• Onderzoeken van toegevoegde waarde van wijzigingen in processen en procedures

• Verbeteren van (bestaande) processen en procedures door het toepassen van Lean principes

• Opstellen en vastleggen van (nieuwe) processen, rollen en taken met flows/schema’s

• Enthousiasmeren van en overdragen van kennis en werkzaamheden naar de interne organisatie

Organiseren van (online) bijeenkomsten met proces uitvoerders waardoor medewerkers ervaren wat de meerwaarde is van procesgericht werken en van het toepassen van Lean technieken

Aanvraag eisen: een voorbeeld voor het invullen van de eis en shortlist vragen krijg je van HerCor BV

Eis 2 De aangeboden kandidaat is akkoord a) dat deze opdracht voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week wordt uitgevoerd. b) met de procedure en de inhuurvoorwaarden. Toelichting: Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee

Eis 3 a. Benoem in uw CV (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortlistcriteria). En benoem in het CV uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. Dit is voor de PU verifieerbaar in uw CV. b. Aparte toelichting eisen en shortlistcriteria op 1 pagina naast het CV Op maximaal Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem het nummer van de eis en het nummer van het shortlistcriterium en geef het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen en eisen. Uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet.

Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van organisatie-, bedrijfs- of bestuurskunde of vergelijkbaar Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 5 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent met ja of nee

Eis 6 De aangeboden kandidaat is in het bezit van (minimaal) een Lean Yellow Belt certificaat. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij het passende certificaat. Dit moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elk certificaat waar deze is behaald en wanneer deze is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaren aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaren

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van organisatie-, bedrijfs- of bestuurskunde of vergelijkbaar Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• Een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van organisatie-, bedrijfs- of bestuurskunde of vergelijkbaar (100 Punten)

• Een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding (25 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat is in het bezit van (minimaal) een Lean Yellow Belt certificaat: Benoem in het cv het nummer van dit criterium bij het passende certificaat. Dit moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elk certificaat waar deze is behaald en wanneer deze is behaald. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• In het bezit van een Lean Green Belt certificaat (100 Punten)

• In het bezit van een Lean Orange Belt certificaat (75 Punten)

• In het bezit van een Lean Yellow Belt certificaat (50 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaren aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 8 jaren

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 7 jaar (100 Punten)

• 6 tot 7 jaar (75 Punten)

• 4 tot 5 jaar (50 Punten)

Gedegen en aantoonbare kennis van Lean en andere proces verbetermethoden Kennis van gegevens- en datamodellering is een pre Kennis van en ervaring met het toepassen van analyse methoden (denk aan business analyse) is een pre

Aanvraag sluit op1-3-om 10:00-12:00

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 22023

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren