Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Ontwikkelaar – Apeldoorn

Uw partner in detachering

Ontwikkelaar – Apeldoorn

Vacature ID: #8942
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar


Startdatum: 24-5-2021

Einddatum: 31-12-2021

Uren per week: 32-40

Optie: ja, 1x 12 maanden

Locatie: Apeldoorn

Aanvraag sluit op 11–5 om 14:00Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

Het team Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zoekt een senior ontwikkelaar. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de dienst BGT. Deze dienst biedt een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Je werkt specifiek voor het project Transformatie SVB-BGT naar Kadaster.

Na de landsdekkende uitrol en daaropvolgende kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ziet de stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT) zijn taak als afgerond. Het Kadaster is daarbij door het ministerie van BZK gevraagd om overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT te onderzoeken. Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT). Daarnaast zien BZK en SVB-BGT het Kadaster als partij die continuïteit van de BGT kan borgen.

Doelstelling van het project is de transformatie van de beheertaak van het SVB-BGT naar het Kadaster. Daarbij verzorgt het project het (deels) overnemen van functionaliteit van het bronhoudersportaal in de LV BGT en PDOK en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT.

Het zal voornamelijk gaan om het bouwen/inrichten van een machtigingsmodule (IAM), verwerken van SOAP berichten, en XML manipulatie.

Specifieke kennisgebieden:

• Java, Spring Framework (core, web-mvc, boot, data)

• SQL & Hibernate

• SOAP

• XML en JSON

• Continuous Integration / Delivery: Maven, Jenkins, Sonar, Docker (Swarm)

• Integration Patterns, REST API

• Machtigingsmodule (IAM)

• SOAP berichten verwerken

Tools

• GitHub, Jenkins, Docker, Maven, Sonar, JIRA


De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

• Wijzigen en toevoegen van applicatie code (Maven, Java, Spring frameworks);

• Automatiseren van Deployments (Docker, Jenkins, Spring Boot, private PaaS);

• Deelnemen in een Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements, poker planning e.d.);

• Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies;

• Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.


Aanvraag eisen :

Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT.

Taalniveau Nederlands minimaal B2; Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

Minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en integratie.

Minimaal 5 jaar zelfstandigheid en aantoonbare ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten.

Minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken. Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken.

Kan goed samenwerken met collega’s in een Scrum / DevOps team.

Beschikt hiervoor over de benodigde soft skills.

Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend. Kwaliteitsgericht, samenwerken, nauwkeurig.

Doorzettingsvermogen.

Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen.

Extra informatie vragen :

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden).

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 29045

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren