Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Ontologie Modelleur – Amsterdam

Uw partner in detachering

Ontologie Modelleur – Amsterdam

Vacature ID: #9058
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Ontologie Modelleur


Startdatum: 4-10-2021

Einddatum: 31-12-2021

Uren per week: 32

Optie: ja, in overleg

Locatie: Amsterdam ZO

Aanvraag sluit op 22-9-om 10:00

Intake : 23-9


Zin is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.

Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.


Zin faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). KIK-V² richt zich op het toegankelijk maken van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun naasten enerzijds en professionals anderzijds.

Voor de lange termijn, eind 2021, ontwikkelen de belanghebbende partijen onder regie van het Zorginstituut een duurzame oplossing voor de informatievoorziening over kwaliteit. Er wordt een systematiek, inclusief hulpmiddelen (zoals handreikingen, (juridische) voorwaarden, procesafspraken, e.a.) ontwikkeld, gebaseerd op data ontsluiten aan de bron (zorgaanbieders) en herbruikbaar maken van data. De systematiek die hiervoor wordt ontwikkeld, sluit aan bij de uitgangspunten en architectuurprincipes van het Informatieberaad Zorg.

De lange termijn-oplossing wordt zoveel mogelijk gezocht in het definiëren van afspraken met de partijen betrokken bij de informatie-uitwisseling, inclusief een structuur om de opvolging van die afspraken door deze partijen te volgen en te toetsen. De oplossing zal niet direct liggen in de realisatie van informatiesystemen of techniek door het programma. De afspraken staan centraal, ook afspraken over techniek. De verantwoordelijkheid om op basis van de afspraken de systemen hierop aan te passen ligt bij de (toekomstige) deelnemers aan het stelsel van afspraken. En de toekomstige beheerorganisatie van de afspraken biedt (mogelijk) enkele ondersteunende functies die de uitwisseling tussen deelnemers mogelijk maken.

Uitgangspunt is om de informatievoorziening samen beter te organiseren, niet vrijblijvende afspraken te maken en, enkel waar strikt noodzakelijk, voorzieningen te ontwikkelen. De afspraken moeten veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling mogelijk maken en gaan daarom onder andere over thema’s zoals doelbinding, beveiliging, besturing, de gegevens en de te gebruiken techniek. Ook van belang zijn bijvoorbeeld afspraken over afgestemde planningen, standaarden, transparantie over gebruik van gegevens en hergebruik van/aansluiting bij bestaande oplossingen.

Binnen het programma KIK-V² wordt gewerkt aan de beschrijving van kwaliteits- en keuze informatie in de vorm van een ontologie. Vanuit het perspectief van het operationele proces van een zorgaanbieder worden de gegevens en relaties beschreven die samen een antwoord moeten geven op de vragen die er rondom kwaliteit en keuze bestaan, met als basis het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De opdracht bestaat uit het kaders stellen aan en het realiseren van deze ontologie alsmede het toetsen van de ontologie bij diverse organisaties.


Aanvraag eisen :

Afgeronde universitaire opleiding;

De kandidaat heeft 2 a 3 jaar ervaring in het werken met FAIR Data.Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief

De kandidaat heeft 3 a 4 jaar ervaring met het ontwikkelen van datamodellen en/of ontologien. Dit moet blijken uit cv/motivatiebrief

De kandidaat heeft 3 a 4 jaar ervaring en is werkzaam of is werkzaam geweest met technologieën/concepten uit de semantische web stack.

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief

De kandidaat heeft 2 a 3 jaar werkervaring met Linked Data Engineering (zoals het omzetten data naar rdf via python scripts, gebruik van SHACL).

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief

Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het functioneel sturen van junior en medior collega’s op het gebied van modelleringen. Dit moet blijken uit CV/motivatiebriefWensen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

· Is analytisch sterk;

· Is in staat om zowel abstract als praktisch na te denken;

· Is communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;

· Kan complexe modellen en technieken uitleggen op diverse niveau’s (o.a. beleidsmedewerkers en managers);

· Neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat;

· Is doortastend en initiatiefrijk;

· Is zelfsturend en proactief;

· Kan goed luisteren en samenwerken.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 909

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren