Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Inkoopadviseur ICT / Coördinator Inkoopprogramma – Apeldoorn

Uw partner in detachering

Inkoopadviseur ICT / Coördinator Inkoopprogramma – Apeldoorn

Vacature ID: #9394
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Inkoopadviseur ICT / Coördinator Inkoopprogramma


Startdatum: 1-9-2022

Einddatum: 31-8-2023

Uren per week: 32 a 36

Locatie: Apeldoorn.

Optie: ja, 2x 6 maanden

Aanvraag sluit op 11-8-om 14:00 uur


Het team Inkoop & Contractmanagement is ten behoeve van het programma Toekomstvast Fundament op zoek naar een : Senior Inkoopadviseur IT/coördinator inkoopprogramma met ruime ervaring op het gebied van IT

De senior inkoopadviseur IT/coördinator inkoopprogramma heeft een centrale rol in het inkoopteam voor dit programma van ca. 4 inkoopadviseurs en 1 contractmanager. Hij/zij bewaakt de samenhang en afhankelijkheden tussen de aanbestedingen en heeft een aansturende rol t.b.v. de overige inkoopadviseurs. Tijdens de looptijd van het project is er altijd een senior inkoopadviseur van het Kadaster aangesloten. Deze senior inkoopadviseur werkt mee aan het project en fungeert o.a. als sparringpartner en bewaker van de organisatie inkoopdoelstellingen. De gewenste specifieke kennis en ervaring zit voornamelijk op het ontwikkelen en uitvoeren van een inkoopstrategie voor de hieronder beschreven Multi vendor situatie.

Opdrachtomschrijving

Eind 2024 expireert een omvangrijke IT Raamovereenkomst met 1 leverancier van het Kadaster. De inhoud van de overeenkomst betreft voornamelijk IT infrastructurele diensten, communicatie diensten en werkplekbeheer diensten.

Ten behoeve van de continuïteit dient de behoefte, die tot eind 2024 wordt ingevuld met deze lopende Raamovereenkomst, voor de daarop volgende jaren opnieuw te worden gecontracteerd met externe partij(en) of op andere wijze worden ingevuld.

Vooralsnog blijkt uit strategische ontwikkelingen dat om diverse redenen gekoerst wordt naar een situatie met meerdere vendoren. In de praktijk betekent dit dat de dienstverlening binnen de lopende Raamovereenkomst wordt ontvlochten in ca. 60 losstaande functionele diensten. Op basis van samenhang en afhankelijkheden worden deze diensten weer gehergroepeerd in een aantal kavels. Deze kavels vormen de aan te besteden opdrachten of percelen. De diensten uit de diverse percelen vervullen in veel gevallen geïntegreerd / samenhangend de IT behoefte. Daarom wordt aan één van de percelen een “Service Integrator rol” toegevoegd. De vendor die dit perceel gegund krijgt is daar waar nodig tevens verantwoordelijk voor de integratie van de dienstverlening tussen alle percelen.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

• Het vertalen van strategische onderzoeksresultaten naar een concrete aanbestedingsstrategie (integraal over alle percelen)

• Advisering en uitwerking van de perceel indeling.

• Bewaking van samenhang en afhankelijkheden tussen de percelen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de aanbesteding(en)

• Input leveren voor strategische besluitstukken

• Uitvoering geven aan de belangrijkste en risicovolle aanbestedingswerkzaamheden

• Fungeren als intern contactpersoon en coördinator (integraal voor alle percelen)

• Intensieve samenwerking met de senior inkoopadviseur, contractmanager en aanbestedingsjurist van het programma

• Aansturende en coördinerende rol m.b.t. de overige inkoopadviseurs binnen het project

• Het ondersteunen van de materiedeskundigen bij het technisch en functioneel specificeren van de in te kopen diensten.

Functie eisen :

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Academisch werk en denkniveau.

Afgeronde HBO-opleiding of hoger.

NEVI I en II of gelijkwaardig.

Minimaal 5 jaar recente werkervaring op het gebied van Europees aanbesteden.

Minimaal 5 jaar recente ervaring binnen een organisatie vergelijkbaar met het Kadaster.

Ervaring met het begeleiden van (complexe) ICT-inkooptrajecten.

Kennis en ervaring met het opstellen van een aanbestedingsstrategie en het inkopen van ICT diensten.

Sparringpartner voor collega’s op het gebied van contract- en aanbestedingskennis en een partner in business voor de opdrachtgevers.

Ervaring met het ontvlechten van een complex outsourcingscontract is een pré.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: Resultaatgericht; Helicopterview; Adviesvaardigheid; Overtuigingskracht; Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; Klantgericht; Kwaliteitsgericht; Proactief en initiatiefrijk.

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 25071

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren