Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Informatie analist – Amsterdam

Uw partner in detachering

Informatie analist – Amsterdam

Vacature ID: #9331
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Informatie analist


Startdatum: 1-6-2022

Einddatum: 31-12-2022

Optie: ja, in overleg

Uren per week: 36

Locatie: Amsterdam Zo

Aanvraag sluit op 23-5-om 13:30


Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Onze hoofdtaken zijn het:

1) adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het

innemen van standpunten daarover;

2) bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg;

3) ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren;

4) beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg;

5) uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.


Team Informatiestandaarden is een van de zeven teams van Afdeling Fondsen & Informatiemanagement binnen het Zin.

Ons team bestaat uit circa 20 collega’s en is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden), voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en het Persoonsgebonden budget (pgb). De standaarden ondersteunen de informatie-uitwisseling binnen de van de zorgprocessen. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen gebruikers.

iStandaarden bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht in de zorg en ondersteuning, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve lasten en meer aandacht voor de cliënt.


Als iStandaarden-informatieanalist hou je je bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitwerken van functionele en technische specificaties van de iWmo- en iJw-standaard. Samen met je collega’s werk je aan de iStandaarden om de processen van ketenpartijen goed te ondersteunen. Als informatieanalist heb je contacten met verschillende ketenpartners, zoals gemeenten en aanbieders. Je onderzoekt de functionele wensen van ketenpartijen en analyseert de technische mogelijkheden om deze wijzigingen op te nemen in de informatiestandaard. Je werkt de technische oplossingen uit, passend binnen de ontwerprichtlijnen van de informatiestandaard. Je kunt de functionele en technische impact inschatten voor de hele keten en biedt ondersteuning bij de implementatie van de iStandaarden.

Je wordt onderdeel van een zeer divers team dat bestaat uit verschillende enthousiaste en gedreven professionals. De sfeer binnen het team is informeel en uitnodigend. We staan allemaal voor de resultaten die we moeten opleveren, en werken hier met veel energie en passie aan.

Functie eisen :

• Minimaal afgeronde HBO opleiding;

• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieanalist met analyse, procesontwerp en gegevensmodellering;

• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met standaardisatie;

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met afstemmen, overtuigen en draagvlak creëren in complexe trajecten.


De aangeboden kandidaat heeft 4 a 6 jaar ervaring en is werkzaam of is geweest als informatieanalist met analyse, procesontwerp en gegevensmodellering.

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief


De aangeboden kandidaat heef 4 a 6 jaar ervaring met standaardisatie

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief


De aangeboden kandidaat heeft 4 a 6 jaar ervaring met afstemming, overtuigen en draagvlak creëren in complexe trajecten.

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief


Kennis van standaardisatie en het opstellen van informatiestandaarden.

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief

Kennis van XSD’s, XML en XSLT’s

Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief


Bekend met wat er speelt bij de verschillende veldpartijen binnen het sociaal domein of bereid deze kennis op te bouwen. Dit moet blijken uit CV/motivatiebrief


Kandidaat is in het bezit van een goed en veilig werkende laptop en telefoon.


De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

A. Flexibel

B. Communicatief

C. Analytisch

D. Samenwerken

E. Kan zich goed uitdrukken in woord en geschrift;

F. Zorgvuldig en altijd gericht op kwaliteitAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 25043

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren