Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Informatie Adviseur – Delft

Uw partner in detachering

Informatie Adviseur – Delft

Vacature ID: #8847
Functiegroepen: Bouw
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Informatie Adviseur


Startdatum: 22-3-2021

Einddatum: 22-6-2021

Uren per week: 24

Locatie: Delft

Optie: ja, 3x 6 maanden

Intake: 11-3-tussen 10:00 en 13:00 uur


De gemeente Delft is op zoek naar een informatieadviseur Aanschaf en Implementatie Ondermijningstoepassingen die in staat is om de gemeente te begeleiden naar de aanschaf en implementatie van de benodigde toepassingen voor het verbeteren van de gemeentelijke informatiepositie met betrekking tot ondermijning.


Ondermijning wordt gezien als de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van de bovenwereld, bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak meer van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.


Om de aanpak te bevorderen is door de minister van J&V een ondermijningsfonds opgesteld van waaruit lokale projecten worden gefinancierd. Delft heeft hieruit financiering ontvangen om samen met partners een integrale aanpak op te zetten. De partners in deze zijn politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het RIEC Den Haag.


Binnen het project worden de volgende drie doelstellingen nagestreefd:


1. Het verbeteren van de eigen informatiepositie van in dit geval, de gemeente Delft, door een slimmer inzicht in de eigen informatiehuishouding en de afwijkingen daarbinnen die op ondermijning zouden kunnen duiden;

2. Versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid door bewustwording en beoordeling en indien nodig aanpassing van de gemeentelijke instrumenten die kunnen worden ingezet in de ondermijningsaanpak;

3. Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid door het informeren van de burgers over hoe ze ondermijning kunnen herkennen c.q. dit effectief buiten de deur kunnen houden.


De informatieadviseur Aanschaf en Implementatie Ondermijningstoepassingen zal zich gaan richten op het realiseren van de eerste doelstelling. Het verbeteren van de gemeentelijke informatiepositie is cruciaal voor een effectieve aanpak van ondermijning. De gemeente speelt namelijk een belangrijke rol in de aanpak van ondermijning, de rol van de gemeente is als volgt:

• De gemeente is één van de partijen in de keten die signalen krijgt die duiden op ondermijning.

• De gemeente onderzoekt de signalen door analyse van de casus en verrijkt de casus met aanvullende informatie. Bijvoorbeeld door het combineren van gegevens. Zelfstandig of in overleg met één of meerdere spelers in de keten.

• De gemeente is één van de partijen die handelingsperspectief kan bieden voor onder andere politie en OM afhankelijk van de casus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende wetten die mogelijk van toepassing zijn, zoals fiscaalrecht of strafrecht.

De gemeente handelt zelf door handhaving, deelname aan interventies van coalities met andere bevoegd gezagen.

De gemeente Delft onderscheidt twee processen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit: een signaal gestuurd proces en een vraag gestuurd proces. Bij het signaal gestuurde proces acteert de gemeente op een gegeven signaal van mogelijke ondermijning. De gemeente toetst het signaal, voert data-analyses uit en zet waar nodig interventies in om ondermijning tegen te gaan. Daarin werkt zij veelal samen met ketenpartners (waaronder Politie, OM en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)), zeker in het geval de gemeente geen bevoegd gezag heeft om te interveniëren.

Bij het vraag gestuurde proces stelt de gemeente vragen aan de hand van indicatoren over een verschijningsvorm van ondermijning, zoals witwassen of drugscriminaliteit. De uitkomst van dit laatste proces is dat de gemeente besluit wel of niet nader onderzoek te doen naar één of meerdere objecten of subjecten die indicaties vertonen van die verschijningsvorm.


De gemeente Delft wil het signaal gestuurd en vraag gestuurd proces door ontwikkelen en analyses doen volgens het concept van een Veiligheids infomatie knooppunt (VIK), wat zij ziet als de samenhang tussen organisatie, processen en digitale toepassingen om ondermijning tegen te gaan. Beide processen zoals hierboven beschreven zijn nog in ontwikkeling en worden vooralsnog (digitaal) handmatig uitgevoerd. Gegevensanalyse is ook handmatig. Daarom zijn de resultaten in het project Ondermijning het door ontwikkelen, digitaliseren en automatiseren van de processen en het mogelijk maken van digitale, geautomatiseerde analyse van gegevens in die processen. Inclusief producten die daarin ondersteunen. Binnen die scope valt ook het verder definiëren van een al bestaande indicatorenlijst en het nader uitwerken van een gegevensinventarisatie passend bij die indicatoren.

Een set van indicatoren is reeds in ontwikkeling, alsook een gegevensoverzicht. Echter moeten deze nog aan elkaar worden gekoppeld en verder uitgewerkt. Het project, dat zich specifiek richt op ondermijningsfenomenen in de horeca en drugs, duurt tot eind 2021.


We zoeken een informatieadviseur met kennis en ervaring op het gebied van de informatievoorziening van Ondermijning.

Je zorgt voor de vertaling van het inmiddels beschikbare materiaal (zoals informatie advies, resultaten marktverkenning) naar concrete aan te schaffen en te implementeren componenten. Hierbij rekening houdend met de binnen Delft reeds beschikbare functionaliteit, de informatiekaders èn met de ontwikkelingen die regionaal en landelijk (bijv. VNG) plaatsvinden;

Op basis van de vertaling stel je een plan van aanpak op voor de implementatie;

Je begeleidt de aanbesteding van de aan te schaffen componenten en eventueel benodigde dienstverlening door het mede opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

Aanvraag eisen :

Minimaal (3) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar als informatieadviseur op het gebied van ondermijning binnen gemeentelijke processen;


Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau op het gebied van Informatievoorziening (bijvoorbeeld Informatica of Informatiemanagement);

Aantoonbare werkervaring in de afgelopen (3) jaar van informatievoorziening met betrekking tot de aanpak van ondermijning;


Aantoonbare werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar met adviseren in complexe omgevingen met meerdere belangen.

1. Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:

a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);

b. De competenties

(motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);

c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;

d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.

Uitstekend / sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 100 punten

Goed / sluit goed aan = 80 punten Voldoende / sluit voldoende aan = 60 puntenin de afgelopen vijf (5) jaar gevolgde opleiding op het gebied van ondermijning. meer dan 2 a 3 opleidingen.

Werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar met adviseren binnen een gemeentelijke organisatie.

Flexibel inzetbaar gedurende de week, binnen kantoor uren.

Werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar als projectleider van implementatietrajecten van software. meer dan 3 projecten.

Ervaring met aanbesteden van producten of diensten op het gebied van informatievoorziening in de afgelopen vijf (5) jaar. Zowel boven als onder de Europese aanbestedingsgrens. Meer dan 3 aanbestedingen.

Werkervaring in de afgelopen vijf (5) jaar als informatieadviseur op het gebied van ondermijning binnen gemeentelijke processen (eis = 4 a 5 jaar).

Aanvraag sluit op 1-3-om 15:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 2202

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren