Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Business Analist – Utrecht

Uw partner in detachering

Business Analist – Utrecht

Vacature ID: #9148
Functiegroepen: ICT
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Business Analist


Startdatum: 6-1-2022

Einddatum: 5-1-2023

Uren per week: 32

Locatie: Utrecht

Optie: ja, 2x 6 maanden

Aanvraag sluit op 3-12-om 10:00 uur


Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.


Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.


Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. Je gaat werken vanuit het cluster Projectenbureau (PBI).


De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domeinen zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en doorontwikkelen. I&A verzorgt de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

• Business informatiemanagement

• Procesanalyse en -ontwerp

• Business – en informatie analyse

• Architectuur

• Informatiebeveiliging & privacy

• Informatiebeheer en archivering

• Portfolio-, programma en projectmanagement

• Functioneel- en applicatiebeheer

• ICT infrastructuur en werkplekbeheer

• Data- en gegevensmanagement

• Innovatiemanagement


Context

De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo, het is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de concernopgaves en de domeinen: Bedrijfsvoering, Stedelijke- en Landelijke Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concern control, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie).


Binnen de provincie Utrecht is een aantal programma’s en projecten gaande ter verbetering van de Informatievoorziening en ter ondersteuning van de digitale transformatie.

Voorbeelden daarvan zijn onder andere:

 Digitalisering van onze subsidieverwerking;

 Verbetering van onze bedrijfsvoeringsprocessen;

 Invoering tooling op het gebied van (digitale) samenwerking;

 Voorbereiding invoering Wet open Overheid (Woo);

 Digitalisering bestuurlijke besluitvorming (BBV).


Per 1 december 2021 vertrekt een business analist waardoor er behoefte is aan een opvolger die zijn taken overneemt. Van de nieuwe business analist wordt verwacht dat hij breed inzetbaar is en zelfstandig kan deelnemen in projecten.


Werkomgeving

De provincie Utrecht ontwikkelt een hybride aanpak van werken. Indien nodig wordt gewerkt op locatie. Onze locatie is goed bereikbaar en centraal gelegen in Utrecht. We kennen uitstekende faciliteiten. Er zijn goede mogelijkheden om op afstand te werken binnen ons samenwerkingsconcept. De provincie Utrecht werkt in een Microsoft omgeving met Teams als samenwerkingsruimte en SharePoint als Documentbeheersing. Binnen onze organisatie werken we aan een stevig adoptieprogramma voor de Microsoft omgeving waardoor onze werkomgeving straks up-to-date is qua samenwerkingsmiddelen.


Voor het bekend raken met onze omgeving en werkwijze krijg je een “buddy” toegewezen die je zo snel mogelijk helpt om je thuis te voelen in onze organisatie.


Wat ga je doen?

De provincie Utrecht is continue bezig om haar bedrijfsvoering en dienstverlening te optimaliseren met de inzet van IT voorzieningen. Hieraan ga je een belangrijke bijdrage leveren met het uitwerken van informatievoorziening vraagstukken. Als gesprekspartner van bijvoorbeeld managers, specialisten en collega’s ben jij de business analist die zich bezig houdt met het inrichten, verbeteren en optimaliseren van de processen, informatiefuncties en gegevensstromen.


De exacte werkzaamheden die je gaat uitvoeren, zullen in overleg met de opdrachtgever, projectleider of coördinator I&A worden vastgesteld en zullen in ieder geval uit het volgende bestaan:

Identificeren en analyseren van behoeftes en specificeren van de requirements van de organisatie en communiceert deze als bruikbare informatie naar een projectteam, (software)leverancier of outsourcer. Vaak is IT hierbij een belangrijk onderdeel

Analyseren van de informatiestromen. Dit houdt o.a. in: welke gegevens en data worden gebruikt in een werkproces, hoe worden de gegevens bewerkt en opgeslagen, welke systemen worden hiervoor gebruikt, welke ‘bedrijfsregels’ worden toegepast op de gegevens?

In kaart brengen van de huidige status van specifieke onderdelen van de informatiesystemen (functionele kwaliteit, technische kwaliteit, sterktes, zwaktes, gebruik, etc.)

Plotten van de nieuwe mogelijkheden binnen de technologische ontwikkelingen op de informatiestromen alsmede de impact bepalen (SCOPAFIJTH breed) van de ontwikkelingen

Definiëren van de behoefte aan veranderingen in de informatiestromen door het inventariseren van de behoeften van de organisatie binnen de geïdentificeerde scope van een project, inclusief de randvoorwaarden

Afstemmen van de benodigde veranderingen in de werkprocessen en daarbij opstellen van scenario’s en het doen van aanbevelingen voor veranderingen in de informatievoorziening.


Aanvraag eisen :

Eis 3 a. Benoem in uw cv (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de -aanvraag: (Sub)- nummer eisen, (sub)-nummer van de shortlistcriteria). Benoem in het cv bij het nummer en aan de hand van de werkervaring hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcriterium voldoet. Uw specifieke onderbouwing in het cv is zodanig inhoudelijk verwoord dat deze duidelijk verifieerbaar is voor de provincie Utrecht. b. Geef een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria naast het cv. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen. c. Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document.= ja

Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-bachelor en/of WO-bachelor niveau Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd= ja.

Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbaar werkervaring met business analyses. Dit blijkt uit bekendheid en ervaring met BA (service) frameworks zoals BAMM, BASF of BSC Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als business analist in digitaliseringsprojecten in de publieke sector in de afgelopen 5 jaar. Hij/zij heeft daarbij succesvol gewerkt in projecten op het snijvlak van business en IT. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.= ja

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende opleiding. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau op het gebied van informatiemanagement/-voorziening, bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica, aangevuld met business analyse certificering zoals BCS of IIBA (150 Punten)

• Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau op het gebied van informatiemanagement/-voorziening, bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica. (100 Punten)

• Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau (50 Punten)


Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbaar werkervaring met business analyses. Dit blijkt uit bekendheid en ervaring met BA (sevice) frameworks zoals BAMM, BASF of BSC. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 6 jaar (100 Punten)

• 4 tot 6 jaar (50 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als business analist in digitaliseringsprojecten in de publieke sector in de afgelopen 5 jaar. Heeft daarbij succesvol gewerkt in projecten op het snijvlak van business en IT. Dit kan worden aangetoond met 3 uitgevoerde analyses. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.

Keuzemogelijkheden

• Meer dan 3 analyses in de publieke sector (100 Punten)

• 3 analyses in de publieke sector (50 Punten)

Extra informatie :

Kennis : van en analytisch inzicht in bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte. Interesse in het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits Kennis bekend met het IT-landschap en procesmanagement van overheden en snapt de impact van bedrijfsapplicaties op belangrijke administratieve, logistieke en politieke processen.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 2411

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren