Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Business Analist – Amsterdam

Uw partner in detachering

Business Analist – Amsterdam

Vacature ID: #9403
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Business Analist


Startdatum: 1-10-2022

Einddatum: 31-3-2023

Uren per week: 32 a 36

Locatie: Amsterdam Zo ( deels thuis )

Optie: ja, tot 31-3-2024 in overleg

Intake gesprek datum: 31-8-2022

Aanvraag sluit op : 22-8-om 10:00 uur


De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zin waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken.


Het Zin is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Onze hoofdtaken zijn het:

• adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het

innemen van standpunten daarover;

• bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg;

• ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren;

• beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg;

• uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.De afdeling Bedrijfsdiensten adviseert en ondersteunt het management en medewerkers op de verschillende gebieden van de bedrijfsvoering. De afdeling bestaat uit de teams Communicatie, Juridische Zaken, Financiën, Personeel & Organisatie (P&O) en het Servicecentrum. De eerste fase van deze opdracht wordt uitgevoerd bij het team P&O. Het team P&O adviseert het management en medewerkers over de ontwikkeling en uitvoering van het (strategisch) personeel- en organisatiebeleid en is verantwoordelijk voor een betrouwbare personeelsadministratie.

Doel

Voor het opstellen van procesbeschrijvingen en functionele eisen voor de ondersteunende

bedrijfsvoering systemen.


Het Zin wil in 2023 stappen zetten in de keuze voor toekomstige ondersteunende systemen en de digitalisering van processen op het gebied van bedrijfsvoering. Een integrale bedrijfsvoering is cruciaal om opgaven en afdelingen goed te ondersteunen en toekomstbestendige en digitale oplossingen te bieden. Onze huidige bedrijfsvoering systemen zijn verschillend en werken niet altijd in samenhang. Naast de noodzakelijke aanbesteding voor een nieuw personeelsinformatiesysteem gaan we een toekomstbeeld voor onze integrale bedrijfsvoering opstellen waarbij de gewenste management- en sturingsinformatie duurzaam en toegankelijk zijn. De opdracht wordt gestart met de HR-processen en -systemen. De verwachting is dat dit minimaal de eerste drie maanden van de opdracht in beslag neemt. Vervolgens breng je voor het toekomstbeeld van de integrale bedrijfsvoering de behoeften, wensen en eisen vanuit de organisatie in kaart. Je werpt een kritische blik op de strategie en processen en identificeert mogelijke verbeteringen. Je analyseert complexe vraagstukken en vertaalt deze door naar efficiënte deeloplossingen.

Het team P&O heeft al een deel van de HR-processen gedigitaliseerd en wil, ter voorbereiding op verdere digitalisering en de keuze voor een nieuw ondersteunend systeem, de HR-processen analyseren en de beschrijvingen actualiseren. Het is de bedoeling een totaaloverzicht te krijgen van alle HR-processen en procesbeschrijvingen te maken op hoofdlijnen, zodat er een goed beeld ontstaat welke HR-processen het systeem moet ondersteunen en welke eisen we daaraan stellen.Bij deze opdracht maak je gebruik van de reeds beschikbare procesbeschrijvingen en werkinstructies én de kennis en ervaring van de betrokken medewerkers. Op basis van jouw analyse identificeer je knelpunten en doe je voorstellen ter verbetering; dit alles met oog op de verdere digitalisering van de processen. Onderdeel van je opdracht is te zorgen voor een goede analyse en (digitale) overdracht van informatie tussen de verschillende bedrijfsvoering processen en –systemen en de afstemming met de collega’s van de afdeling Informatiemanagement zodat de processen en de functionele en technische eisen van de systemen goed op elkaar aansluiten


Als business analist werk je in het betreffende team zelfstandig aan de realisatie van deze opdracht. Je doet dat in samenwerking met de betrokken medewerkers en andere teams. Daarbij breng je ook je kennis en ervaring over, zodat zij het beheer van de procesbeschrijvingen na afronding van de opdracht van je kunnen overnemen. Bij de gesprekken over de werking en mogelijkheden van het ondersteunende systemen ben je in staat de brug te slaan tussen business en IT.


Functie eisen :

WO werk- en denkniveau op het gebied van business analyse;

Recente werkervaring (niet ouder dan 10 jaar) met het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen en/of het definiëren van requirements in minimaal 2 opdrachten;

Brede kennis van bedrijfsvoering niet ouder dan 10 jaar (Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiebeheer, Inkoop & contractmanagement, Communicatie).

De kandidaat heeft tussen de 5 a 7 jaar werkervaring heeft als business analist. Dit dient te blijken uit het CV en/of de motivatiebrief.

Geef de periodes aan van de twee meest recente opdrachten waarin de kandidaat bedrijfsprocessen heeft geanalyseerd en gemodelleerd en requirements gedefiniëerd (Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiebeheer, Inkoop & contractmanagement en/of Communicatie).

Dit dient te blijken uit het CV en/of de motivatiebrief.

Geef aan over hoeveel van de volgende gebieden van bedrijfsvoering de aangeboden kandidaat actuele kennis heeft (niet ouder dan 10 jaar): Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiebeheer, Inkoop & contractmanagement, Communicatie. Dit dient te blijken uit het CV en/of de motivatiebrief. 3 of meer gebieden

Werkervaring met HR processen is voor het Zin een pré. Geef aan of de aangeboden kandidaat in de afgelopen 5 jaar HR processen heeft geanalyseerd en gemodelleerd en requirements gedefiniëerd. Dit dient te blijken uit het CV en/of de motivatiebrief.= ja


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 308

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren