Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Adviseur slimme en duurzame mobiliteit – Utrecht

Uw partner in detachering

Adviseur slimme en duurzame mobiliteit – Utrecht

Vacature ID: #8909
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Adviseur slimme en duurzame mobiliteit


Startdatum: 25-5-2021

Einddatum: 25-5-2022

Uren per week: 32

Optie: 2x 12 maanden

Locatie: Utrecht


Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.


Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.


Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.


Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.


In het team Slimme mobiliteit werken circa vijftien collega’s aan de opgave om vraag en aanbod van de mobiliteit beter af te stemmen. Dit gebeurt veel in samenwerking met de regionale wegbeheerders. Binnen dit team zijn disciplines van data, verkeerstechniek, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

Wat ga je doen


De provincie Utrecht heeft haar ambities voor slimme mobiliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Eén van de pijlers in dit uitvoeringsprogramma is de actielijn “Multimodaal verkeersmanagement”. In deze actielijn willen we de regionale samenwerking met verkeersmanagement door ontwikkelen naar een multimodale aanpak. Samen met de regio willen we hier onder andere een visie voor uitwerken, een regionaal programma vaststellen en uitvoering geven aan de diverse verkeerskundige projecten.

We zoeken een adviseur slimme en duurzame mobiliteit, die zelfstandig uitvoering kan geven aan de verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. Enerzijds werk je als projectleider samen met de regionale partners aan inhoudelijke projecten en anderzijds denk je inhoudelijk en procesmatig mee over de toekomst van het multimodaal verkeersmanagement en de koers die we moeten belopen om toekomstige ontwikkelingen goed in te passen. Je taken zijn:

• Uitvoering geven aan projecten uit het provinciale uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit

• Uitvoering geven aan projecten uit het regionale programma multimodaal verkeersmanagement om het wegennet in Midden-Nederland beter te benutten

• Meedenken over de toekomstvisie van regionaal multimodaal verkeersmanagement

• Samenwerken met de andere actielijnen uit het uitvoeringsprogramma

• Begeleiden adviesbureaus in de uitvoering van projecten en beheren van contracten

Daarnaast werk je als adviseur aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Met alle gemeenten werken we aan een ambitie voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Je taken zijn:

• Sturing geven aan de aanpak voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma

• Samenwerking met de regionale partners en bestuurlijke vaststelling

• Monitoring van de CO2 uitstoot


Wat verwachten wij

Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring heeft in het werkgebied van verkeersmanagement en slimme mobiliteit. Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en je hebt hier al 3 – 5 jaar ervaring mee. Daarnaast heb je interesse in het verduurzamen van de mobiliteit. Je bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak, kunt projectmatig werken, zowel op resultaten als financiën, en je bent een teamspeler.


Aanvraag eisen : voorbeeld voor het invullen van deze eis en shortlist vragen krijg je van herCor BV


Eis 3 a. Benoem in uw CV (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de -aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortlistcriteria). En benoem in het CV , uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. Dit is voor de PU verifieerbaar in uw CV. b. Aparte toelichting eisen en shortlistcriteria op 1 pagina naast het CV Op maximaal Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem het nummer van de eis en het nummer van het shortlistcriterium en geef het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen en eisen. Uit uw specifieke onderbouwing blijkt hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet.

Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde bachelor of master opleiding . Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.= ja

Eis 5 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent met ja of nee

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring in het vakgebied van slimme mobiliteit. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd= ja

Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring in minimaal 3 referentieprojecten op het gebied van verkeersmanagement waarbij de kandidaat een leidende rol had Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd= ja.

Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten in minimaal 3 referentieprojecten. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd= ja en benoem .

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring op het gebied van mobiliteit in dienstverband of in detacheringsverband bij een overheid Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 1 jaar of meer (75 Punten)

• 0 tot 1 jaar (25 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring met projecten in regionale of landelijke verkeerscentrales Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 2 projecten of meer (125 Punten)

• 1 project (75 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2018 – heden aantoonbare ervaring met projecten over duurzame mobiliteit waarin duurzame mobiliteit het hoofdonderdeel vormde Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• 3 projecten of meer (100 Punten)

• 2 projecten (75 Punten)

• 1 project (50 Punten)

Extra informatie

kennis van verkeersmanagement en van slimme mobiliteit en van het sturen van verkeersstromen in verkeerscentrales en van duurzame mobiliteit.


Aanvraag sluit op 19-4-om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 704

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren