Strandweg 32 | 3151 HV | Hoek van Holland
0174-235150
John@hercor.nl

Adviseur Bestuur ondersteuning – Amsterdam

Uw partner in detachering

Adviseur Bestuur ondersteuning – Amsterdam

Vacature ID: #8839
Functiegroepen: Administratief
 

Organisatie

HERCOR BV

Functie

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Adviseur Bestuur ondersteuning


Startdatum: 15-3-2021

Einddatum: 1-10-2021

Uren per week: 32

Locatie: Amsterdam ZO

Intake 4-3/ 5-3 in de ochtend 2e gesprek 8-3 vanaf 14:30


Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.


1.1 Beschrijving Team Bestuursondersteuning (BO)

Het team Bestuurs- ondersteuning valt onder rechtstreekse aansturing van de Raad van Bestuur. Het team, bestaande uit de bestuurssecretaris, de adviseur en drie secretaresses, adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur. Het team zorgt voor de secretariële ondersteuning van de voorzitter en de bestuursleden, organiseert de bestuursvergaderingen en bestuurlijke contacten met stakeholders en laat de besturing en besluitvorming in de organisatie volgens de wettelijke regels en gemaakte afspraken verlopen.


De belangrijkste uitgangspunten voor het dagelijks werk van het team zijn:

• Organisatiebelang staat voorop;

• Wees zichtbaar, proactief & koersvast;

• Niet overnemen, maar samenwerken en verbinden;

• Met een scherp oog voor samenhang en volledigheid;

• Streng op afgesproken kaders;

• Omgevingsgericht (intern en extern).


1.2 Omschrijving van opdracht

De adviseur Bestuursondersteuning die wij zoeken krijgt de aandachtsgebieden:

• Je adviseert het management en medewerkers over alle aspecten van besluitvorming. Je bewaakt het proces, toetst of voorgestelde besluiten ‘completed staff work’ zijn en zet acties uit voor verbetering.

• Je ondersteunt diverse besluitvormende vergaderingen, bereidt deze voor en draagt zorgt voor de communicatie en nazorg.

• Je ondersteunt bestuurlijke overleggen met VWS en met andere stakeholders en organiseert de voorbereiding en nazorg. Je monitort de opvolging van besluiten en actiepunten.

• Je werkt zelfstandig aan adviezen, beleid en projecten en doet allerhande uitzoekwerk voor de bestuurders. Concreet wordt in de komende periode ondersteuning bij de realisatie van het Jaarplan 2022 en stakeholdermanagement verwacht

• Vanwege de tijdelijke afwezigheid van de bestuurssecretaris wordt van jou ook verwacht dat je regelmatige afstemming met VWS en andere belangrijke stakeholders hebt. Ook zorg je voor een proactieve en daadkrachtige advisering van de bestuurders op diverse relevante thema’s.


Aanvraag eisen :

De kandidaat heeft 3 a 5 jaren ervaring met ondersteuning van besturings- en besluitvormingsprocessen. Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.

De kandidaat heeft 3 a 4 ervaring heeft met genoemde werkzaamheden in overheidsorganisaties. Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.

De kandidaat geef aan welke HBO- opleiding hij heeft, relevant is een HBO op het gebied van recht en bestuur of gedrag en maatschappij. Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.

De kandidaat heeft 3 a 4 jaar ervaring heeft met (pro-actieve) advisering van bestuurders

Dit blijkt uit het CV en/of de motivatiebrief.


Aanvraag sluit op 1-3-om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

– CV (word-document), maximaal 5 pagina’s en geen logo;

– Motivatie;

– 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

– Uurtarief (indicatie);

– Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

– Onder vermelding van vacaturenummer: 1602

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren